Рішення ради

                                                                                              

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

        17 квітня 2019 року                   с. Легедзине                            № 33/1

 

          Про виконання сільського бюджету

          за І квартал 2019 року.

         Заслухавши представлений головним бухгалтером сільської ради Федоровим Максимом Борисовичем „ Звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2019 року ” сільська рада відмічає, що :

            - прибуткова частина бюджету села виконана виконана на 95% при плані 237698 грн. на суму 225736 грн. у т.ч. доходи спеціального фонду при плані 8315 грн. на суму 2867 грн.

         - видаткова частина бюджету сільського бюджету виконана на 75,1 % , що становить 353125 грн. при плані 470336 грн. у т.ч. видатки спеціального фонду на суму 4476 грн. при плані 8315 грн.

         Керуючись ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська рада

  В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити звіт головного бухгалтера сільської ради Федорова Максима Борисовича по прибутках 225736 грн., по видатках в сумі 353125 грн..

Сільський голова                                               С. Гульченко

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 ( 33 сесія 7 скликання)

Звіт  про виконання  бюджету за  І квартал 2019 рік.

 (питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради          -             12  депутатів

Всього зареєстровано          -             9   депутатів

За        -                                                 9 депутатів

Проти -                                                  -   депутатів          

Утрималися -                                        -      депутатів       

Не голосували           -                         -     депутатів

Рішення           - _прийнято

Список депутатів

 з/п 

Прізвище, ініціали   депутата

За 

  Проти  

Утримався

Не голосував 

Відсутній

1

Волошин С.А

Х

 

 

 

 

2

Галас М.І.

 

 

 

 

Х

3

Гонтар Г.В.

 

 

 

 

Х

4

Карпенко  Н.П.

 

 

 

 

Х

5

Крижанівська В.М.

Х

 

 

 

 

6

Кузьміна Г.В.

Х

 

 

 

 

7

Марківська О.М.

Х

 

 

 

 

8

Мифодюк С.В.

Х

 

 

 

 

9

Пересунько О.М.

Х

 

 

 

 

10

Підгірна В.В.

Х

 

 

 

 

11

Степанова Т.І.

Х

 

 

 

 

12

Чабанюк В.В.

Х

 

 

 

 

13

Гульченко С.П

Х

 

 

 

 

 Голова лічильної комісії  підпис Марківська О.М   

 Члени лічильної комісії    підпис  Степанова Т.І.

                                             підпис  Чабанюк В.В

Секретар ради                  підпис                                                В.Підгірна

                                                                                                     

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                      РІШЕННЯ 

 

17 квітня 2019                       с. Легедзине                                    № 33/2

 

           Про внесення змін до рішення сесії

          №31/7 від 20 грудня 2018 року

 «Про  сільський  бюджет на  2019 рік»

Відповідно до пункту 17 статті 43, статті 59 та пункту 2 статті 6 

 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 43, 73, 76, 77 та п.7 статті 78 Бюджетного кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА:

Внести  зміни  до  рішення  сесії  №31/7 від 20 грудня 2018 року  „Про  сільський  бюджет  на  2019 рік”  доповнюючи пункт 7 підпунктом 7.1:

7.1 Надати  повноваження сільському голові щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

Сільський голова                                                                       С. Гульченко

        

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 ( 33 сесія 7 скликання)

Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 20.12.2018 31/7 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 (питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради          -             12  депутатів

Всього зареєстровано          -             9   депутатів

За        -                                                 9 депутатів

Проти -                                                  -   депутатів          

Утрималися -                                        -      депутатів       

Не голосували           -                         -     депутатів

Рішення           - _прийнято

Список депутатів

 з/п 

Прізвище, ініціали   депутата

За 

  Проти  

Утримався

Не голосував 

Відсутній

1

Волошин С.А

Х

 

 

 

 

2

Галас М.І.

 

 

 

 

Х

3

Гонтар Г.В.

 

 

 

 

Х

4

Карпенко  Н.П.

 

 

 

 

Х

5

Крижанівська В.М.

Х

 

 

 

 

6

Кузьміна Г.В.

Х

 

 

 

 

7

Марківська О.М.

Х

 

 

 

 

8

Мифодюк С.В.

Х

 

 

 

 

9

Пересунько О.М.

Х

 

 

 

 

10

Підгірна В.В.

Х

 

 

 

 

11

Степанова Т.І.

Х

 

 

 

 

12

Чабанюк В.В.

Х

 

 

 

 

13

Гульченко С.П

Х

 

 

 

 

 Голова лічильної комісії  підпис Марківська О.М   

 Члени лічильної комісії    підпис  Степанова Т.І.

                                             підпис  Чабанюк В.В

Секретар ради                     підпис                                                В.Підгірна

 

                                                                                              Проект

                                                                                                     

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  _________ 2019 року                   с. Легедзине                           № _________

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2020 рік

 

Відповідно до статті10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ)  іззмінами, Закону України  «Про засади державноїрегуляторноїполітики  у сферігосподарськоїдіяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцевесамоврядування в Україні ”, враховуючи,  аналіз регуляторного впливу,  експертнийвисновок  постійноїкомісії з питаньпланування, бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА :

      1.Встановити з 1 січня 2020 року на територіїЛегедзинськоїсільської ради    місцевіподатки і збори    :

1.1  податок на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянкизгіднододатку 1.

 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з таблицею 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з таблицею 2.

 1.2.транспортнийподаток, згіднододатку 2.

 1.3. туристичнийзбір, згіднододатку 3.

 1.4. Збір за місця для паркуваннятранспортнихзасобів, згідно

додатку 4.

 1.5. Єдинийподаток, згіднододатку 5.

          2.Секретарю сільськоїради :

          2.1.  оприлюднитицерішення  в  одному з районнихдрукованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайтісільської ради  у десятиденний строк післяйогоприйняття та підписання, але не пізніше  15  липняцього року.

 2.2. Копію прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи  зборів надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

         3.Дане рішеннянабираєчинностіз  дняйогооприлюднення, але не раніше01.01.2020року.

         4. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на постійнукомісію з питаньпланування, бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                      С.Гульченко

 

                                                                               Додаток  1

                                                                               до рішеннясільської ради

                                                                               від________ №_____

 

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

     1.1 платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи визначені в пункті  266.1. статті 266 ПКУ;

     1.2. об’єкти оподаткування визначені в пункті 266.2 статті 266 ПКУ, а об’єкти, що не є  об’єктом оподаткування, визначено в пункті  266.2. статті 266 ПКУ;

     1.3. база оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток згідно пункту 266.3. статті 266 ПКУ;

    1.4.ставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені пунктом 266.5 статті 266 ПКУ та Таблицею 1 даного рішення;

    1.5. базовий податковий (звітний) період згідно пункту 266.6. статті 266 ПКУ, дорівнює календарному року;

    1.6.порядок обчисленнясумиподаткувизначений пунктом 266.7 статті 266 ПКУ;

    1.7. порядок сплати податку визначений пунктом 266.9 статті 266ПКУ;

    1.8.строки сплатиподаткувизначені пунктом 266.10 статті 266 ПКУ.

 

Секретар ради                                                                     В.Підгірна

        

Таблиця  1
до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

З АТВЕРДЖЕНО

рішенням Легедзинської  сільської ради

         від ___________ р. № _____

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71                       240                   7124085400

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні50,100                          0,100

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,100  

 

 

  0,100

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

    0,100

 

 

  0,100

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

     0,100

 

 

   0,100

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

 

 

 

 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

     0,100

 

 

 

0,100

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної   комфортності

0,100

 

 

0,100

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,100

 

 

0,100

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

   0,100

 

 

    0,100

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

х

 

 

х

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

х

 

 

х

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

х

 

 

х

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5                          

х

 

 

х

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

х

 

 

х

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

х

 

 

х

 

 

1211.2

Мотелі

х

 

 

х

 

 

1211.3

Кемпінги

х

 

 

х

 

 

1211.4

Пансіонати

х

 

 

х

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,500

 

 

0,500

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

х

 

 

х

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

х

 

 

х

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше                                                               

х

 

 

х

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0

 

 

х

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

х

 

 

х

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

х

 

 

х

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

х

 

 

х

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,200

 

 

0,200

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,200

 

 

0,200

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

   х

 

 

х

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

х

 

 

х

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

х

 

 

х

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

х

 

 

х

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,500

 

 

0,500

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

х

 

 

х

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

х

 

 

х

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

х

 

 

х

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

х

 

 

х

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

х

 

 

х

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

х

 

 

х

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

х

 

 

х

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1.000

 

 

1.000

 

 

1242.2

Гаражі підземні

х

 

 

х

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

х

 

 

х

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

х

 

 

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

х

 

 

х

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

х

 

 

х

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

х

 

 

х

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,500

 

 

0,500

 

 

1252.3

Силоси для зерна

х

 

 

х

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

х

 

 

х

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

х

 

 

х

 

 

1252.6

Холодильники

х

 

 

х

 

 

1252.7

Складські майданчики

х

 

 

х

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,100

 

 

0,100

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,100

 

 

0,100

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

 

 

х

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

 

 

х

 

 

1261.3

Цирки

х

 

 

х

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

х

 

 

х

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

 

 

х

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1.000

 

 

1.000

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

 

 

х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

 

 

х

 

 

1262.3

Технічні центри

х

 

 

х

 

 

1262.4

Планетарії5

х

 

 

х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

х

 

 

х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

 

 

х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

х

 

 

х

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

х

 

 

х

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

х

 

 

х

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

х

 

 

х

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

х

 

 

х

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

х

 

 

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

х

 

 

х

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

х

 

 

х

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

х

 

 

х

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

х

 

 

х

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

х

 

 

х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

х

 

 

х

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

 

 

х

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

х

 

 

х

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

 

 

х

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

 

 

х

 

 

1265.5

Тири

х

 

 

х

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

х

 

 

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,010

 

 

0,010

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,010

 

 

0,010

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,010

 

 

0,010

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

х

 

 

х

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

х

 

 

х

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

х

 

 

х

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,010

 

 

0,010

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

х

 

 

х

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

 

 

 

 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

 

 

х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

х

 

 

х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

 

 

0,000

 

 

                 

Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні                      0,000                           0,000

 (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї,

 хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні,

 погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні

 підстанції тощо)

Секретар ради                                                                В.Підгірна

 

 

Таблиця  2
до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сільської ради

         від 22  червня  2018 р. № 26/1

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

71                       240                   7124085400

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в

       тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

        - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар  ради                                                                          В.Підгірна

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                    до рішення ради

                                                              від__________№___

 

     2. Транспортний податок

2.1. Платники  податку визначені пунктом 267.1 статті 267 ПКУ;

2.2. об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 ПКУ;

2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом

оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ПКУ;

2.4. ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом

оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті

267 ПКУ;

2.5.податковий період, базовий податковий (звітний) період дорівнює

календарному року, що визначено пунктом 267.5 статті 267 ПКУ;

  2.6. порядок обчислення та сплатиподаткувизначений п. 267.6.

         статті267  ПКУ;

   2.7. порядок сплати податку  визначено в пункті 267.7 статті 267 ПКУ;

    2.8.строки сплатиподаткувизначені  в пункті 267.8. статті 267 ПКУ.

 

Секретар ради                                                                      В.Підгірна

 

                                                                                      Додаток 3

                                                                                      До рішення ради

                                                                          від__________№_____

 

                                  3.Туристичний збір

3.1. платники збору визначені пунктом  268.2 статті 268 ПКУ;

3.2.база справляння збору визначена пунктом 268.4 статті 268 ПКУ;

3.3. Ставка зборувстановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотки - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення

Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті ПКУ, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті 268 ПКУ;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, радою або радою , справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

3.4.податковий період, базовий податковий (звітний) період визначений підпунктом 268.7.3. пункту 268.7 статті 268 ПКУ;

   3.5 особливості справляння збору встановлені  пунктом 268.6.статті 268 ПКУ

  3.6.порядок сплати збору встановлений пунктом  268.7. статті 268 ПКУ;

 

 

Секретар ради                                                               В.Підгірна

 

 

 

                                                                                            Додаток 4

                                                                                  до рішення ради

                                                                                 від_________№_______

 

                   4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

 

   4.1. платниками зборує юридичні особи, їхфілії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, якізгідно з рішенням сільської  ради організовують провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

     4.2.об’єктом оподаткуванняє земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

  4.3.базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їхчастин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.4.ставки збору за місця для паркування транспортних засобів  встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

     4.5.порядок обчислення та строки сплати збору вказані в пункті 268-     1.5. статті 268-1 ПКУ;

     4.6.базовий податковий (звітний) період  дорівнює календарному   кварталу.

 

 

Секретар ради                                                           В.Підгірна

 

                                                                                       Додаток 5

                                                                                       до рішення ради

                                                                                   від__________№_____

 

         5.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності віднесені до першої та другої групи платників  єдиного податку визначених у підпунктах 1,2 пункту 293.2статті 293 ПКУ

 5.1.платники  податку визначені статтею 291 ПКУ; 

 5.2.об’єкт оподаткуваннявизначено статтею 292ПКУ;

 5.3. база оподаткування  визначена статтею 292 ПКУ;   

5.4. ставки податку встановлюються в наступних розмірах:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати:

незалежно від виду господарської діяльності;

5.5. податковий (звітний) періодвизначений  в статті 294 ПКУ;

5.6. порядок нарахування та строки сплатиєдиногоподаткувизначені  в статті 295 ПКУ.

5.7. ведення обліку та подання звітності патниками єдиного податку визначені статтею 296 ПКУ.

 

Секретар ради                                                           В.Підгірна

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 ( 32 сесія 7 скликання)

Про проект рішення «Про встановлення місцевихподатків і зборів на

2020 рік »

 (питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради          -             12  депутатів

Всього зареєстровано          -             9   депутатів

За        -                                                 9 депутатів

Проти -                                                  -   депутатів          

Утрималися -                                        -      депутатів       

Не голосували           -                         -     депутатів

Рішення           - _прийнято

Список депутатів

 з/п 

Прізвище, ініціали   депутата

За 

  Проти  

Утримався

Не голосував 

Відсутній

1

Волошин С.А

Х

 

 

 

 

2

Галас М.І.

 

 

 

 

Х

3

Гонтар Г.В.

 

 

 

 

Х

4

Карпенко  Н.П.

 

 

 

 

Х

5

Крижанівська В.М.

Х

 

 

 

 

6

Кузьміна Г.В.

Х

 

 

 

 

7

Марківська О.М.

Х

 

 

 

 

8

Мифодюк С.В.

Х

 

 

 

 

9

Пересунько О.М.

Х

 

 

 

 

10

Підгірна В.В.

Х

 

 

 

 

11

Степанова Т.І.

Х

 

 

 

 

12

Чабанюк В.В.

Х

 

 

 

 

13

Гульченко С.П

Х

 

 

 

 

 Голова лічильної комісії  підпис Марківська О.М   

 Члени лічильної комісії    підпис  Степанова Т.І.

                                             підпис  Чабанюк В.В

Секретар ради                      підпис                                                В.Підгірна

 

                                                                                                          Проект

 

                             ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

          ______________________СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

________________  2019 року        с.Легедзине                        №____

   

Про  встановлення   ставок  земельного

податку, пільг з його сплати на 2020 рік

          Відповідно до пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3., 12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті 12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14, пунктів 30.2. , 30.5., 30.9 статті 30, статтей 269, 270, 271, 274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та 35  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483  « Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідно до технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленої  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженої рішенням сільської ради від 17.05.2013 №20/22, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,,    аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від ___________- р. , сільська рада

ВИРІШИЛА  :

  1.  Встановити на  території Легедзинської сільської ради на 2020рік  :

1.1 ставки земельного податку згідно з додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту

 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з

додатком 2.

2. Взяти до відома,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   2.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

     2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    2.6. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    2.7. порядок та   строк сплати плати за землю встановлений статтею

287 ПКУ;

     3. Секретарю ради:          

 3.1.  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  15  липня цього року.

3.2. Копію прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи  зборів надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

         4.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2020року.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                        С.Гульченко

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
  та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Легедзинської  сільської ради

   від___ 2019 р. №----

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на  2020 рік та вводяться в дію з  01 січня  2020 року.

 Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

71

Код району

 

 

240

Код
згідно з КОАТУУ

 

7124085400

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Легедзине  

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4                                               

0,800

0,800

0,800

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

-

-

-

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,400

0,400

0,400

0,400

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,400

0,400

0,400

0,400

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

0,400

0,400

0,400

0,400

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,400

0,400

0,400

0,400

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,05

0,050

0,05

0,050

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,05

0,050

0,050

0,050

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,050

0,050

0,050

0,050

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,050

0,050

0,050

0,050

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,000

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,000

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,000

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,000

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,000

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

1,000

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних     заповідників                                                     

 -

 -

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 -

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 -

 -

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 -

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 -

04.08

Для збереження та використання заказників

 -

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 -

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 -

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 -

 -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 -

 -

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 -

 -

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 -

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 -

 -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 -

    -     

 -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 -

 -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

0,100

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

-

0,100

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

-

0,100

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 -

-

 -

 -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 -

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

0,300

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,250

0,250

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 -

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 -

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 -

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

-

1,000

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 -

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 -

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

1,000

1,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000 

1,000

1,000

1,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

1,000

1,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000 

1,000

1,000

1,000

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

0,3 00

-

1,000

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

0,300

-

1,000

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300 

-

1,000

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 -

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 -

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

16

Землі запасу

-

-

-

-

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

18

Землі загального користування4

-

-

-

-

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

Секретар ради                                                                              В.Підгірна

 

 

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням  Легедзинської    сільської ради

від _______  2019р. № ____

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

 

 

71

Код району

 

 

 

240

Код згідно з КОАТУУ

 

 

 

 

7124085400

 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту,

або території об’єднаної територіальної громади

 

с.Легедзине

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

    - інваліди першої і другої групи;                                                100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і більше

      дітей віком до 18 років;                                                               100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                                 100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

     дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

     гарантії їх соціального захисту» ;                                                  100 %

  - фізичні особи, визнані законом особами, які

    постраждали внаслідок Чорнобильської

    катастрофи                                                                                         100%          

  При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                           100 %

                      Юридичні особи :

-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                    100 %

-органи державної влади та органи місцевого

 самоврядування ,бюджетні установи в галузі

ветеринарної медицини, водного господарства

та меліорації, які є неприбутковими та повністю

 утримуються за рахунок коштів державного, або

 місцевих бюджетів, мета створення і основна

діяльність яких не передбачає одержання прибутку,

 які не займаються підприємницькоюдіяльністю та 

 створені  для досягнення  управлінських цілей

стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації

 державних меліоративних систем, використання,

 збереження та відтворення водних ресурсів,

меліорації земель, а також інших цілей,

спрямованих на досягнення суспільних благ                          100%

 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо

 

Секретар ради                                                                       В.Підгірна

  

  РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 ( 33 сесія 7 скликання)

 Про проект рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік»

 (питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

Загальний склад ради          -             12  депутатів

Всього зареєстровано          -             9   депутатів

За        -                                                 9 депутатів

Проти -                                                  -   депутатів          

Утрималися -                                        -      депутатів       

Не голосували           -                         -     депутатів

Рішення           - _прийнято

Список депутатів

 з/п 

Прізвище, ініціали   депутата

За 

  Проти  

Утримався

Не голосував 

Відсутній

1

Волошин С.А

Х

 

 

 

 

2

Галас М.І.

 

 

 

 

Х

3

Гонтар Г.В.

 

 

 

 

Х

4

Карпенко  Н.П.

 

 

 

 

Х

5

Крижанівська В.М.

Х

 

 

 

 

6

Кузьміна Г.В.

Х

 

 

 

 

7

Марківська О.М.

Х

 

 

 

 

8

Мифодюк С.В.

Х

 

 

 

 

9

Пересунько О.М.

Х

 

 

 

 

10

Підгірна В.В.

Х

 

 

 

 

11

Степанова Т.І.

Х

 

 

 

 

12

Чабанюк В.В.

Х

 

 

 

 

13

Гульченко С.П

Х

 

 

 

 

 Голова лічильної комісії  підпис Марківська О.М   

 Члени лічильної комісії    підпис  Степанова Т.І.

                                             підпис  Чабанюк В.В

Секретар ради                      підпис                                                В.Підгірна