Рішення ради

         ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  30 березня  2015 року  № 36/1

Про внесення змін до рішення сесії
№35/2 від 27 січня 2015 року
„Про  сільський  бюджет  на  2015 рік”

Відповідно  до  п.2  ст.76 та п.3 ст.77  Бюджетного  кодексу  України , п.17 ст.43  та  п.2 ст.61
Закону  України „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” Легедзинська сільська рада вирішила  внести  зміни  до  рішення  сесії  №35/2 від 27 січня 2015 року  „Про  сільський  бюджет  на  2015 рік”  в частині що стосується :


1. Додаток 3 викласти в новій редакції.

 


Сільський голова                                                  С. П. Гульченко


 

                                                                 

                            ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                         Тальнівського району Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

 

Від  30  березня  2015року    № 36/2

с.Легедзине

 

Про внесення змін у рішення

сільської ради  від 27.01.2015 №3513

«Про затвердження ставок земельного

податку та розміру орендної плати на 2015 рік»

 

     Розглянувши направлений сільській раді 18 березня 2015 р.  Тальнівською районною радою Лист Державної фіскальної служби від 05.03.2015р. за № 5260/5/99-99-15-03-02-16 щодо роз’яснення  можливості  встановлення  пільг по земельному  податку для бюджетних установ,  керуючись пунктами 24,  28   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.  пунктів  7.2, 7.4. статті 7 Податкового кодексу України ( далі- ПКУ), під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.2. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

    

   Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;

    1.3. підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 ПКУ,  у разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;

    1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

    1.5. пункту 30.9. статті 30 ПКУ податкова пільга надається шляхом:

 а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору;

    1.6. пункту 4 розділу П «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, встановлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

        1.7. підпункту 12.3.7.пунцту 12.3. статті 12 ПКУ , сільським радам не дозволяється встановлювати  пільгові ставки місцевих податків та зборів або звільняти  від сплати таких податків та зборів за  клопотаннями  конкретних  юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців і  громадян.

 

    2. Враховуючи, що сільською радою  прийнято рішення  від 27.01.2015 №3513   «Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік»,   оприлюднено його та  подано відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки ,  внести зміни до нього, доповнивши новим пунктом  2  в такій  редакцій :

«2. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного

податку :

2.1.фізичних осіб в межах граничних норм, встановлених статтею  281 ПКУ;

2.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони

здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

   При цьому врахувати, що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг.

   В разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.»

 

   3. Вважати пункти 2, 3, 4, 5,  6 рішення сільської ради від 27.01.2015 №3513   «Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік» відповідно пунктами 3, 4, 5, 6, 7.

 

   4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради  та   до 01.04.2015 р.  направити його  копію  до Тальнівської ОДПІ.

 

   5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету та фінансів .

 

 

 

Сільський голова                                                     С.Гульченко

 

                            ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                         Тальнівського району Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

 

Від  30  березня  2015року    № 36/3

с.Легедзине

 

Про внесення змін  у рішення сільської ради

Від 27.01.2015 року № 35/3

„ Про   затвердження структури  загальної  чисельності

апарату управління  сільської ради та  установ, що

фінансуються  з бюджету  сільської ради”

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови  Гульченко Сергія Петровича  по питанню „Про внесення змін у рішення сільської ради

 № 35/3 керуючись пунктом 5,частини 1,статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні „сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в рішення сільської ради від 27.01.2015 року № 35/3

„ Про   затвердження структури  загальної  чисельності апарату управління  сільської ради та  установ, що фінансуються  з бюджету  сільської ради” доповнивши новим пунктом  3 в такій редакції:

 

„3. На період проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади землевпорядника  надати дозвіл сільському голові на прийняття  на роботу   по цивільно – правовому  договору на виконання обов’язків землевпорядника Легедзинської сільської ради ”

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                       С.П.Гульченко


 

 

                              ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 березня  2015 року   №  36/4

с.Легедзине  

 

Про  порядок  проведення  конкурсу

на  заміщення  вакантних  посад

посадових  осіб  місцевого самоврядування  

у  сільській  раді

 

       Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15.02.2002 № 169 « Про затвердження Порядку проведення  конкурсу на заміщення вакантних  посад державних службовців»  із змінами , Указу Президента України  від 25.01.2012 № 33/2012         «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»,  з  метою  формування   дієздатного   кадрового потенціалу,  залучення  на службу  в  органах  місцевого самоврядування  висококваліфікованих  спеціалістів , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада

 

 вирішила  :

 

    1.Затвердити   порядок  проведення  конкурсу на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого самоврядування  у  Легедзинській      сільській  раді згідно  з  додатком № 1.

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Підгірну В.В.

 

Сільський  голова                                                                  С.Гульченко

 

                                                                                               Додаток

                                                                               до  рішення  сільської  ради

                                                                         від  30 березня 2015р. № 36/4

                

             Порядок  проведення  конкурсу 

на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого

самоврядування   у  Легедзинській      сільській  раді

Загальні положення


1. Відповідно  до діючого  законодавства у сільській  раді  проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад  посадових  осіб  місцевого самоврядування сьомої  категорії  (далі - конкурс),  крім випадків,  коли законами України  встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен  забезпечувати  конституційне  право  рівного  доступу  до служби в органах  місцевого  самоврядування громадян України.

  3. Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних
посад  посадових  осіб  розпорядженням  сільського голови ,  який  здійснює  призначення  на посаду  посадових  осіб  місцевого самоврядування,  утворюється  конкурсна  комісія  у складі голови, секретаря і членів комісії.

 
    4.Очолює  конкурсну  комісію  секретар  сільської  ради.   До   складу   конкурсної   комісії  входять заступник  сільського голови, голови  постійних  комісій  сільської ради.

    5. Переведення  на  рівнозначну  або  нижчу  посаду  в одному

  органі,  а  також  просування  по   службі  посадових осіб місцевого самоврядування , які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли

стажування у порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України,

може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

      Умови проведення конкурсу

     6. Умови  проведення  конкурсу  у  сільській  раді  відповідно до діючого законодавства  визначаються  сільським  головою,  який призначає на посади та звільняє з посад посадових  осіб  місцевого самоврядування.

    7.  Рішення про проведення конкурсу приймається  сільським  головою
за наявності вакантної посади посадової  особи  місцевого самоврядування, про що видається  розпорядження.

 


        До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

     визнані в установленому порядку недієздатними;

 

     мають судимість,   що   є   несумісною  із  зайняттям  посади

посадової особи місцевого самоврядування ;

 

     у разі   прийняття    на    службу    будуть    безпосередньо

підпорядковані або підлеглі близьким особам;

 

     позбавлені права займати відповідні  посади  в  установленому

законом порядку на визначений термін;

 

     в інших випадках, установлених законами.

 

     8. Особи, які подали необхідні документи до  сільської  ради 
для участі у конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади
посадової  особи  місцевого самоврядування (далі - кандидати).

     9. Конкурс проводиться поетапно:

     1) публікація  оголошення  сільської  ради   про проведення
конкурсу в пресі або поширення  його  через  інші  засоби  масової
інформації;

     2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у
конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

     3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

      Оголошення  про конкурс

     10. Сільська  рада  зобов'язана опублікувати оголошення  про  проведення  конкурсу  в  пресі  або  поширити  його  через  інші  офіційні  засоби  масової
інформації не пізніше  ніж за місяць до початку конкурсу . Оголошення доводиться  до відома  працівників сільської  ради .

     11. В  оголошенні  про  проведення конкурсу повинні міститися
такі відомості:
 1) найменування   органу  місцевого самоврядування із   зазначенням   його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
 2) назви   вакантних   посад  із  зазначенням,  що  додаткова
інформація щодо основних  функціональних  обов'язків,  розміру  та
умов оплати праці надається кадровою службою;
3) основні вимоги до кандидатів,  визначені органом місцевого самоврядування згідно  з  типовими  професійно-кваліфікаційними  характеристиками  посад посадових  осіб  місцевого самоврядування;

     4) термін  прийняття документів (протягом 30 календарних днів
з дня оголошення про проведення конкурсу).

     В оголошенні  може  міститися  додаткова  інформація,  що  не
суперечить законодавству про службу  в  органах  місцевого  самоврядування.

     12. При   заміщенні   вакантних  посад,  призначення  на  які
відповідно  до  законів,  актів  Президента  України  та  Кабінету
Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі
прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом
5  цього  Порядку  в  межах  сільської  ради  конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

     13. Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до
конкурсної комісії  сільської  ради  такі документи :

     заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про
ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на  службу  в  органи  місцевого самоврядування та проходження  служби  в  органах  місцевого  самоврядування ;

     заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними
додатками;

     дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

     копії документів  про  освіту,  засвідчені  нотаріально  чи в
іншому встановленому законодавством порядку;

     копію  документа,  який  посвідчує особу  (копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України), засвідчену кадровою службою;

      копії   документів   про   освіту,  підвищення  кваліфікації,

присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня;

      декларацію   про   майно,   доходи,  витрати  і  зобов'язання

фінансового  характеру  за  минулий  рік  за  формою ,

передбаченою  Законом  України  "Про засади запобігання і протидії

корупції";

      медичну довідку про стан  здоров'я  за  формою,  затвердженою

МОЗ;

       письмову  згоду  на проведення спеціальної перевірки;

       копію військового   квитка   (для   військовослужбовців   або

військовозобов'язаних);

       довідку про  допуск  до  державної  таємниці  (у  разі   його

наявності).      

 

      Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї

освіти,   досвіду   роботи,   професійного   рівня   і   репутації

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

     14.Особи, які  працюють  у  сільській  раді  і бажають взяти участь  у конкурсі , зазначених документів до заяви не додають.

     15. Забороняється вимагати відомості  та  документи,  подання
яких не передбачено законодавством.

     16. Відповідальна  особа за ведення  кадрової  роботи  сільської ради   перевіряє  подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо  прийняття на  службу в  органи  місцевого самоврядування,  передбаченим  для  кандидатів  на  вакантну  посаду .

     17. Особи,  документи  яких  не   відповідають   встановленим
вимогам,  за  рішенням  голови  конкурсної  комісії  до конкурсу не
допускаються,  про  що  їм  повідомляє  голова або секретар конкурсної комісії  з  відповідним обгрунтуванням.

     Якщо кандидат   наполягає  на  участі  у  конкурсі  за  даних
обставин,  він  допускається  до  конкурсу,  а  остаточне  рішення
приймає конкурсна комісія.

      18. Подані   документи   і   матеріали   конкурсної   комісії

зберігаються у кадровій службі.

 

       Проведення іспиту та відбір кандидатів

     19. Іспит  проводиться конкурсною комісією  сільської  ради  з метою  об'єктивної  оцінки  знань  і  здібностей кандидатів на посаду посадової особи  місцевого самоврядування.

     20. Голова  конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів  про місце і час його проведення.

     21. Під  час  іспиту перевіряються знання Конституції України ,  Законів України  « Про державну  службу», "Про  службу в  органах  місцевого  самоврядування", « Про місцеве самоврядування в Україні « Про  засади  запобігання  і протидії корупції", а також законодавства
з урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень сільської  ради..

     22.Порядок проведення іспиту  та  перелік питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень  затверджується керівником органу,  в якому проводиться конкурс. 

 

     23. Кандидати,  які  не  склали   іспит,   не   можуть   бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

     24. Конкурсна    комісія   на   підставі   розгляду   поданих
документів,  результатів іспиту та співбесіди з  кандидатами,  які
успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для
зайняття вакантних посад  посадових  осіб  місцевого  самоврядування

     25. Інші кандидати,  які успішно склали іспит,  але  не  були
відібрані для призначення на посади,  у разі їх згоди, за рішенням
конкурсної комісії можуть бути рекомендовані  для  зарахування  до
кадрового  резерву  у  сільській  раді  і  протягом року
прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без  повторного
конкурсу.

     Якщо за  результатами  конкурсу  не   відібрано   жодного   з
кандидатів  для  призначення на посаду,  конкурсна комісія не може
рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

     26. Якщо  жоден  з  кандидатів  не  рекомендований конкурсною
комісією  для  зайняття  вакантної  посади  посадової  особи  місцевого  самоврядування , оголошується  повторний конкурс.

     27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо
на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

28. Рішення комісії  приймається  простою  більшістю  голосів
присутніх  на  її  засіданні  членів  конкурсної  комісії.  У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

     У рішенні комісії,  що подається  сільському  голові, обов'язково  зазначаються  пропозиції щодо призначення конкретного
кандидата на вакантну посаду  та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 
     29. Засідання  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  і
подається   сільському  голові   не  пізніше  ніж  через  два  дні  після
голосування.  Кожний член комісії може додати  до  протоколу  свою
окрему думку.

     30. Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати
конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

         

     31. Рішення про призначення на посаду посадової  особи  місцевого  самоврядування  та  зарахування  до  кадрового  резерву  приймає  сільський  голова   на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з
дня прийняття рішення конкурсною комісією в порядку  визначеному Указом Президента України  від 25.01.2012 № 33/2012        «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» .

 

    32. Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене сільському  голові   кандидатом  протягом   трьох   днів   після   ознайомлення з  ним. .

     33. Рішення сільського  голови  може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

     34. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.

 

    35. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

громадянства;

інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

 

    36. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

 

   37. У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

 

 

 

 

   38. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу місцевого самоврядування, який організовує проведення перевірки, запиту про проведення спеціальної перевірки (далі - запит).

 

   39. Спеціальна перевірка проводиться:

 

   1) Міністерством внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

   2) Міністерством юстиції України - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;

  3) Державною податковою службою України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

   4) Міністерством охорони здоров'я України - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;

    5) Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

    6) Державною міграційною службою України - щодо відомостей про громадянство.

 

  40.Орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає до органів, зазначених у пункті 39 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів  запит.

    Запит підписується сільським головою , а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

  41. До запиту додаються копії:

 

 1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

 

 2) автобіографії;

 

 3) паспорта;

 

 4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

 

 5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

 

 6) медичної довідки про стан здоров'я;

 

 7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

 

 8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

 

 9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

 

    41. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником  органу, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається  органу, який надіслав запит, не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

 

   42.Секретар сільської ради  на підставі отриманої інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки, яка підписується сільським головою.

 

   43. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

 

   44. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей сільський голова , відмовляє такому кандидату у призначенні  на посаду та протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.

 

 Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

 

 Рішення про відмову кандидату у призначенні  на посаду з підстави, зазначеної в абзаці першому цього пункту, може бути оскаржено до суду.

 

    45. У разі переведення кандидата на іншу посаду у межах одного і того ж органу  місцевого самоврядування спеціальна перевірка щодо нього не проводиться.

 

Секретар сільської  ради                                                    В.Підгірна

 

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА   СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від 30 березня   2015року    №36/5

с.Легедзине

 

 Про надання матеріальної  допомоги

 на лікування Шевчук Ларисі Іванівні

 

             Заслухавши інформацію сільського голови Гульченко Сергія Петровича по питанню „ Про надання матеріальної допомоги на лікування Шевчук Ларисі Іванівні”, Обмінної картки полового відділення Черкаської обласної лікарні  де перебувала на лікуванні в зв’язку з передчасними пологами та оперативним втручанням  Шевчук Лариса Іванівна, року народження.

     Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного Кодексу України, статті 59, пункту 1 статті 64, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”  сільська рада   в и р і ш и л а :

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу  для лікування, Шевчук Ларисі Іванівні, року народження, жительці села Легедзине вул. ( паспорт______  виданий  Тальнівським  РВ УМВС України в Черкаській області від _________року), реєстраційно - облікова картка платника податків ______  в сумі ______грн.( три тисячі  гривень).

 

2.Головному бухгалтеру сільської ради Федорову М.Б. провести виплату   вищезазначеної суми при   наявності коштів на  картковий рахунок Шевчук Лариси Іванівни    ___________  в  __________.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

                    Сільський голова                                                               С.П.Гульченко

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА   СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від 30 березня   2015року    №36/6

с.Легедзине

 

Про затвердження проекту землеустрою,

 щодо відведення земельної ділянки

 із зміною цільового призначення  із категорії 

земель сільськогосподарського призначення

на категорію земель  житлової та громадської

забудови фізичної особи                               

 Павленко Катерини Данилівни

 

         Розглянувши  заяву фізичної особи Павленко Катерини Данилівни   та  Проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки  площею 0,1306 га. із зміною цільового призначення  із категорії  земель сільськогосподарського призначення на категорію земель  житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель та споруд фізичній особі Павленко Катерині Данилівні, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь –рілля земельна ділянка площею0,0662 га., багаторічні насадження (сад) земельна ділянка площею 0,0483 га., під забудованими землями-одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею 0,0161 га., яка знаходиться у власності  фізичної особи Павленко Катерини Данилівни для ведення особистого селянського господарства за адресою: 20435 Черкаська область, Тальнівський район, с.Легедзине вул. Шкільна, 122,  керуючись пунктом 34 частиною  1 статті  26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями 12,  118, 121, 122, 123, 186 -1 Земельного кодексу України,  Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992  №1592 „Про приватизацію земельних ділянок ” сільська рада вирішила:

        1.Затвердити  Проект із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1306 га.,   із зміною цільового призначення  із категорії  земель сільськогосподарського призначення на категорію земель  житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель та споруд фізичній особі Павленко Катерині Данилівні за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь –рілля земельна ділянка площею0,0662га., багаторічні насадження (сад) земельна ділянка площею 0,0483га., під забудованими землями-одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею 0,0161 га, яка знаходиться у власності  фізичної особи Павленко Катерини Данилівни для ведення особистого селянського господарства за адресою: 20435 Черкаська область, Тальнівський район, с.Легедзине вул. Шкільна 122  .  

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1306 га.  із категорії земель сільськогосподарського призначення  на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

3.Змінити вид цільового призначення земельної ділянки із для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

4.Віднести земельну ділянку  площею 0,1306 га кадастровий номер 7124085400:02:001:0601 до земель приватної власності, що знаходяться у власності фізичної особи Павленко Катерини Данилівни, для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою .

5. Обмеження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель відповідно з Переліком, щодо використання земельних ділянок  затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 року

№ 1051 „Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру ”  статті 111 Земельного кодексу України - відсутні

6. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - шнуровій книзі та книзі реєстрації громадян, яким передано безкоштовно земельні ділянки у власність .

 

Сільський голова                                                               С.Гульченко

 

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА   СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

                                                            РІШЕННЯ  

Від 30 березня   2015року    №36/7

с.Легедзине

 

Про затвердження проекту землеустрою,

 щодо відведення земельної ділянки

 із зміною цільового призначення  із категорії 

земель сільськогосподарського призначення

на категорію земель  житлової та громадської

забудови фізичної особи                               

 Олійник Павліні Теофанівні

 

         Розглянувши  заяву фізичної особи Олійник Павліни Теофанівни   та  Проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки  площею 0,3036 га. із зміною цільового призначення  із категорії  земель сільськогосподарського призначення на категорію земель  житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель та споруд фізичній особі Олійник Павліні Теофанівні, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь –рілля земельна ділянка площею 0,1711 га., багаторічні насадження (сад) земельна ділянка площею 0,1091га., під забудованими землями-одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею 0,0234 га., яка знаходиться у власності  фізичної особи Олійник Павліни Теофанівни для ведення особистого селянського господарства за адресою: 20435 Черкаська область, Тальнівський район, с.Легедзине вул. Гоголя 21,  керуючись пунктом 34 частиною  1 статті  26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями 12,  118, 121, 122, 123, 186 -1 Земельного кодексу України,  Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992  №1592 „Про приватизацію земельних ділянок ” сільська рада вирішила:

        1.Затвердити  Проект із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,3036 га.,   із зміною цільового призначення  із категорії  земель сільськогосподарського призначення на категорію земель  житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель та споруд фізичній особі Олійник Павліні Теофанівні за рахунок земель сільськогосподарського призначення, вид угідь –рілля земельна ділянка площею 0,1711га., багаторічні насадження (сад) земельна ділянка площею 0,1091га., під забудованими землями-одно та двоповерховою житловою забудовою земельна ділянка площею 0,0234 га, яка знаходиться у власності  фізичної особи Олійник Павліни Теофанівни для ведення особистого селянського господарства за адресою: 20435 Черкаська область, Тальнівський район, с.Легедзине вул. Гоголя, 21  .  

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,3036 га.  із категорії земель сільськогосподарського призначення  на категорію земель житлової та громадської забудови, для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

3.Змінити вид цільового призначення земельної ділянки із для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

4.Віднести земельну ділянку  площею 0,3036 га кадастровий номер 7124085400:02:001:0619 до земель приватної власності, що знаходяться у власності фізичної особи Олійник Павліни Теофанівни, для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд і відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови з функціональним призначенням забудовані землі під одно та двоповерховою житловою забудовою .

5. Обмеження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель відповідно з Переліком, щодо використання земельних ділянок  затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 року

№ 1051 „Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру ”  статті 111 Земельного кодексу України - відсутні

6. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно - шнуровій книзі та книзі реєстрації громадян, яким передано безкоштовно земельні ділянки у власність .

 

Сільський голова                                                               С.Гульченко