Рішення ради

 

 

 
 

                                  

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тальнівського району Черкаської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 04 вересня  2015 року                                       №39/4

с. Легедзине  

 

Про Порядок найменування або

перейменування вулиць, провулків,

присвоєння, зміни та анулювання

поштових адрес об’єктам нерухомого майна

 

          Заслухавши інформацію секретаря сільської ради, з метою встановлення на території сільської ради  механізму надання та зміни поштових адрес,  враховуючи, що виконавчий комітет сільської ради здійснює облік  відповідно  до  закону  об'єктів нерухомого майна незалежно  від  форм власності, керуючись статтею 25,   підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада   

 

 в и р і ш и л а:

 

 1.     Затвердити Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків,  присвоєння, зміни та анулювання  поштових адрес об’єктам нерухомого майна (додається).

 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна ,соціального розвитку села.

 

 

 

 

   Сільський голова                                                                 С.Гульченко

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток

                                                                           до  рішення сільської ради

                                                                                     від 04.09.2015 №39/4

                                              ПОРЯДОК

 найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння, зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння , зміни  та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна  (далі – Порядок) спрямований на створення  механізму присвоєння та зміни поштових адрес, впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, створення сприятливих умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами нерухомості їх власниками (користувачами), зручного користування мешканцями села та обслуговуючими організаціями (установами).

 

1.2. Порядок діє на території Легедзинської  сільської ради .

 

1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

 

- вулиця – смуга території, обмежена червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами ;

 

- провулок -  смуга території, що з’єднує дві інші вулиці, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, обмежена двома вулицями з рядами будинків із проїздом та проходом між цими рядами чи без них;

 

 - адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна, який складається з номеру об’єкта та назви вулиці ;

 

 - нерухоме  майно  - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельних ділянках (їх частини), переміщення яких є неможливим;

 

- мала архітектурна форма – невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30м2 , яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

 

- власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності;

 

- будинковолодіння – два і більше жилих  будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

 

- жилий (житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

 

- проїзд -  смуга території, призначена для руху транспортних засобів;

 

 

1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:

 

-  вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;

- об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, які будуються та існуючим (впорядкування нумерації).

 

1.5. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:

 

- земельним ділянкам під розміщення малих архітектурних форм, рекламу, дороги,газопроводи, електромережі, землям сільськогосподарського призначення;

- об’єктам незавершеного капітального будівництва;

- дачним будинкам;

- окремо розташованим гаражам,  автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне

будівництво або постійне користування;

- об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць;

- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку.

 

1.6. Надання адреси об’єкту нерухомого майна (капітальним спорудам), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради.

 

1.7. Надання адреси земельній ділянці, яка надається у власність чи оренду (постійне користування) у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття сільською радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки, за виключенням випадків встановлених п.1.5. цього Порядку.

 

 

1.8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття сільською радою рішення.

 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

 

2.1. Для надання чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомості власник об’єкта нерухомого майна подає заяву до сільської ради.

 

2.2. До заяви додаються такі документи:

 

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія правоустановчого документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

- документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

- довідка Бюро технічної інвентаризації щодо відсутності зареєстрованого об’єкта нерухомості за вказаною адресою.

 

2.3. До заяви про присвоєння поштової адреси земельній ділянці додаються такі документи:

 

- для фізичної особи – копія паспорта;

- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- документація із землеустрою, що затверджена сільською радою;

- довідка землевпорядника про відсутність реєстрації земельної ділянки за зазначеною адресою.

 

2.4.Комісія в складі землевпорядника , секретаря  та одного із членів виконкому сільської ради розглядає заяви про присвоєння або зміну поштової адреси та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету сільської ради.

 

2.5.Розгляд звернень та підготовка проектів рішення виконкому сільської ради проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (в разі наявності всіх документів)

 

2.6. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси, приймається мотивоване рішення виконкому та повідомляється заявнику щодо неможливості надання чи зміни адреси.

 

3. Порядок надання та зміни назви вулиці.

 

3.1. Надання назви вулиці здійснюється шляхом прийняття сільською радою рішення та внесенням відповідних змін.

 

3.2. Зміна назви вулиці здійснюється в наступному порядку:

 

3.2.1. Сільським головою за заявою ініціативної групи мешканців вулиці, приймається розпорядження про проведення громадських слухань серед мешканців вулиці, яку збираються перейменувати.

 

3.2.2. В громадських слуханнях обов’язково приймають участь сільський голова, секретар сільської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).

 

3.2.3. Підготовку до громадських слухань здійснює ініціативна група, за проханням яких проводяться такі громадські слухання.

 

3.2.4. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо на них були присутні не менше як 20% повнолітніх мешканців, що проживають (зареєстровані) на цієї вулиці. Присутність підтверджується підписами в реєстраційній відомості громадських слухань, що є не від’ємною частиною від рішення громадських слухань. В реєстраційну відомість громадських слухань записуються лише ті повнолітні особи, що проживають (зареєстровані) на цій  вулиці.

 

3.2.5. На громадських слуханнях обирається голова та секретар, які ведуть громадські слухання, складають та підписують протокол громадських слухань.

 

3.2.6. Протокол громадських слухань обов’язково підписують присутні на громадських слуханнях сільський голова, секретар сільської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).

 

3.2.7. В разі прийняття на громадських слуханням позитивного рішення про перейменування вулиці, це питання виноситься на розгляд сільської ради.

 

 

 

3.2.8. На підставі прийняття на громадських слуханнях рішення про перейменування вулиці, сільська рада приймає рішення про перейменування вулиці з внесенням відповідних змін до  документації та повідомляє про це Черкаську філію ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

 

3.3. Такий порядок встановлюється для найменування або перейменування провулків.

 

 4. Види адрес та особливості їх надання

 

4.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого  майна, надаються такі види адрес:

 

4.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутні в наявності).

 

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння),  квартири позначається відповідною арабською цифрою.

 

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, квартира 5.

 

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 5.

 

4.1.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

 

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця  Пушкіна, будинок 29а.

 

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29а.

 

4.1.4. При наданні адрес окремій частині житлового будинку, нежитловому приміщенню зазначається буквами алфавіту в наростаючому порядку  через дефіс після номера відповідного будинку.

 

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса:

 

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29, нежитлове приміщення а.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29-а.

 

Приклад для житлового будинку на два входи :

Повна адреса ( для реєстрації) : вулиця Пушкіна, будинок 29 – а

та  вулиця Пушкіна , будинок 29 – б .

 

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

 

4.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

 

4.3. У разі потреби виконавчий комітет сільської ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту та БТІ.

 

4.5. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини, об'єднання об'єктів, упорядкування елементів забудови тощо.

 

4.6. Для внесення змін до адреси об'єкту до заяви додаються наступні документи:

 

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що

  посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

- документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об'єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- технічний паспорт, виготовлений бюро технічної інвентаризації;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

- інші документи у разі необхідності.

 

4.7.Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об'єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес тощо.

 

4.8. Для анулювання адреси об'єкту до заяви додаються наступні документи:

 

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна,

- документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- акт про повне  знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на частини у зв'язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;

-фотофіксація об'єкта;

- інші документи у разі необхідності.

 

Секретар сільської ради                                                            В.Підгірна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                    

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня  2015 року   №39/5

село Легедзине  

 

 

Про надання матеріальної допомоги

 учаснику АТО Сабадаш В.А.

 

 

 Заслухавши інформацію сільського голови Гульченка Сергія Петровича та розглянувши заяву гр. Сабадаш Віталія Андрійовича, учасника антитерористичної операції на сході України та додані документи, відповідно рішення сільської ради №37/3 від 27.05.2015 «Про внесення змін у рішення сільської ради № 35/5 від 27.01.2015р. «Про  затвердження   програм „Соціально-економічного та культурного розвитку Легедзинської сільської ради „ та „Турбота” на 2015 рік , врахувавши пропозиції депутатів, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1.Надати, Сабадашу Віталію Андрійовичу, ----року народження, жителю с.Легедзине, учаснику антитерористичної операції на сході України,  одноразову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

 

 2.Головному бухгалтеру сільської ради Федорову М.Б. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

 Сільський голова                                                       С.П.Гульченко

 

 

 

 

 
 

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                    

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від 04  вересня    2015 року   №39/6

село Легедзине  

 

 

Про надання матеріальної допомоги

 учаснику АТО Мамон Я.С.

 

 

 Заслухавши інформацію сільського голови Гульченка Сергія Петровича та розглянувши заяву гр. Мамон Ярослава Сергійовича, учасника антитерористичної операції на сході України та додані документи, відповідно рішення сільської ради №37/3 від 27.05.2015 «Про внесення змін у рішення сільської ради № 35/5 від 27.01.2015р. «Про  затвердження   програм „Соціально-економічного та культурного розвитку Легедзинської сільської ради „ та „Турбота” на 2015 рік , врахувавши пропозиції депутатів, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1.Надати, Мамон Ярославу Сергійовичу, -----------року народження, жителю с.Легедзине, учаснику антитерористичної операції на сході України,  одноразову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

 

 2.Головному бухгалтеру сільської ради Федорову М.Б.. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                       С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня   2015 року   №39/7

село Легедзине  

 

 

Про надання матеріальної допомоги

 учаснику АТО Голоднюк Ю.В.

 

 

 Заслухавши інформацію сільського голови Гульченка Сергія Петровича та розглянувши заяву гр. Голоднюк Юрія Вікторовича, учасника антитерористичної операції на сході України та додані документи, відповідно рішення сільської ради №37/3 від 27.05.2015 «Про внесення змін у рішення сільської ради № 35/5 від 27.01.2015р. «Про  затвердження   програм „Соціально-економічного та культурного розвитку Легедзинської сільської ради „ та „Турбота” на 2015 рік , врахувавши пропозиції депутатів, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1.Надати, Голоднюк Юрію Вікторовичу, ------року народження, жителю с.Легедзине, учаснику антитерористичної операції на сході України,  одноразову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

 

 2.Головному бухгалтеру сільської ради Федорову М.Б.. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                       С.П.Гульченко

 

 

 

 

 

 
 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/8

село Легедзине  

 

 

Про надання матеріальної допомоги

 учаснику АТО Павленко Л.Л.

 

 

 Заслухавши інформацію сільського голови Гульченка Сергія Петровича та розглянувши заяву гр. Павленко Леоніда Леонідовича, учасника антитерористичної операції на сході України та додані документи, відповідно рішення сільської ради №37/3 від 27.05.2015 «Про внесення змін у рішення сільської ради № 35/5 від 27.01.2015р. «Про  затвердження   програм „Соціально-економічного та культурного розвитку Легедз0инської сільської ради „ та „Турбота” на 2015 рік , врахувавши пропозиції депутатів, керуючись ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1.Надати, Павленко Леоніду Леонідовичу,--------- року народження, жителю с.Легедзине, учаснику антитерористичної операції на сході України,  одноразову матеріальну допомогу в сумі 3000 (три тисячі) гривень.

 

 2.Головному бухгалтеру сільської ради Федорову М.Б.. виплатити грошову допомогу згідно даного рішення .

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                       С.П.Гульченко

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/9

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Гончарук І.С.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Гончаруку Івану Сергійовичу та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада   ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання,  у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Гончарук Івану Сергійовичу, у зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався.

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/10

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Сокальської Т.І.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Сокальській Тетяні Іванівні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада   ВИРІШИЛА :

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання,  у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Сокальській Тетяні Іванівні, у зв’язку з тим, що  вона має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/11

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Чабанюк А.М.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Чабанюк Анні Миколаївні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Чабанюк Анні Миколаївні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

                           ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                    

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/12

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Кулик П.Й.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Кулику Петру Йосиповичу та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада   ВИРІШИЛА:

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Кулику Петру Йосиповичу, у зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/13

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Чабанюк Є.В.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Чабанюк Єфросинії Володимирівні  та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

         1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Чабанюк Єфросинії Володимирівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/14

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Пасішнюк М.Б.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Пасішнюк Марії Борисівні  та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада

 ВИРІШИЛА :

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Пасішнюк Марії Борисівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/15

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Сокальському А.І.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Сокальському Анатолію Івановичу  та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Сокальському Анатолію Івановичу, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

    Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/16

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Коблик Л.Р.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Коблик Лілії Романівні  та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання,  у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Коблик Лілії Романівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/17

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр.Сокальській О.М.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Сокальській Оксані Миколаївні  та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Сокальській Оксані Миколаївні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/18

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Науменко М.Г.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Науменко Марії Григорівні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Науменко Марії Григорівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/19

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Шахрай Н.П.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Шахрай Ніні Петрівні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Шахрай Ніні Петрівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/20

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Подсвєтовій Л.М.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Подсвєтовій Людмилі Миколаївні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Подсвєтовій Людмилі Миколаївні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

    Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/21

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Кулик А.К.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Кулик Антоніні Калениківні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Кулик Антоніні Калениківні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/22

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Шияненко Г.Я.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Шияненко Ганні Яківні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Шияненко Ганні Яківні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/23

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Марківській О.М.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Марківській Оксані Миколаївні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Марківській Оксані Миколаївні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/24

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Чабанюк М.Є.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Чабанюк Марії Євгеніївні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Чабанюк Марії Євгеніївні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

 
 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/25

село Легедзине  

 

Про позицію щодо можливості  надання

 дозволу на розроблення  документації із

 землеустрою  гр. Мифодюк Г.В.

 

         Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області   щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр.Мифодюк Галині Володимирівні та викопіювання з плану землекористування  Легедзинської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014 », керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, пункту 34  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

 1.Вважати можливим надання дозволу  на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  за межами  населеного пункту в адмінмежах Легедзинської сільської ради  площею 2,0000 га , відповідно до викопіювання, у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Мифодюк Галині Володимирівні, у зв’язку з тим, що  вона  має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористалась.

 2. Секретарю сільської  ради  Підгірній В.В. направити копію  цього  рішення в Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області.

 

 

 

  Сільський голова                                        С.П.Гульченко

             

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/27

село Легедзине  

 

 Про надання матеріальної  допомоги

 на лікування Білоус М.І.

 

             Заслухавши інформацію сільського голови Гульченко Сергія Петровича по питанню „ Про надання матеріальної допомоги на лікування Білоус  Марії  Іванівни” , довідки  з Центрально клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України ( Київ, вул.Ягідна,58) року, де перебувала на лікуванні Білоус  Марія  Іванівна, 1962 року народження.

     Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного Кодексу України, статті 59, пункту 1 статті 64, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , врахувавши  пропозиції депутатів, сільська рада   в и р і ш и л а :

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу  для лікування, Білоус  Марії  Іванівні, ---------року народження, жительці села Легедзине

вул.     ---------- ( паспорт  ---- виданий  від року), реєстраційно - облікова картка платника податків, в сумі 3000 грн.( три тисячі  гривень).

 

2.Головному бухгалтеру сільської ради Федорову М.Б. провести виплату

   вищезазначеної суми при   наявності коштів на  картковий рахунок Білоус  Марія    Іванівни  №” .

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

 

                    Сільський голова                                                               С.П.Гульченко

 

 

 

 

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/28

село Легедзине  

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою  щодо відведення

земельної ділянки  у власність, для ведення

особистого селянського  господарства

гр. Голоднюк Раїсі Петрівні

 

         Розглянувши заяву гр. Голоднюк Раїси Петрівни про надання  дозволу  на виготовлення  проекту   землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства,  та відповідно статті 12, 22, 33, 121,122, 123  Земельного кодексу України,  ст.50  Закону України „Про землеустрій”  підпункту 34 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  в и р і ш и л а :

         1.Надати дозвіл  на виготовлення проекту  землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0,35 га, у власність 

гр. Голоднюк Раїсі Петрівні,  для  ведення особистого селянського   господарства, із земель комунальної власності  Легедзинської сільської ради,  що відносяться  до категорії земель  - землі  сільськогосподарського призначення  за адресою: Черкаська область  Тальнівський район, село Легедзине  вул. Шевченка б/н.

2. Гр. Голоднюк Раїсі Петрівні розроблений проект землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у власність надати  на затвердження  рішенням сесії сільської  ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                               С.Гульченко

 

 

 

 

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/29

село Легедзине  

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою  щодо відведення

земельної ділянки  у власність, для ведення

особистого селянського  господарства

гр. Колісніченко Лесі Миколаївні

 

         Розглянувши заяву гр. Колісніченко Лесі Миколаївни про надання  дозволу  на виготовлення  проекту   землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства,  та відповідно статті 12, 22, 33, 121,122, 123  Земельного кодексу України,  ст.50  Закону України „Про землеустрій”  підпункту 34 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  в и р і ш и л а :

 

         1.Надати дозвіл  на виготовлення проекту  землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 1,0 га, у власність 

гр. Колісніченко Лесі Миколаївні,  для  ведення особистого селянського   господарства, із земель комунальної власності  Легедзинської сільської ради,  що відносяться  до категорії земель  - землі  сільськогосподарського призначення  за адресою: Черкаська область  Тальнівський район, село Легедзине .

 

2. Гр. Колісніченко Лесі Миколаївні розроблений проект землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у власність надати  на затвердження  рішенням сесії сільської  ради.

 

 

 

Сільський голова                                                               С.Гульченко

 

 

 
 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  04 вересня     2015 року   №39/30

село Легедзине  

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою  щодо відведення

земельної ділянки  у власність, для ведення

особистого селянського  господарства

гр. Гонтар Марії Сергіївні

 

         Розглянувши заяву гр. Гонтар Марії Сергіївни про надання  дозволу  на виготовлення  проекту   землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства,  та відповідно статті 12, 22, 33, 121,122, 123  Земельного кодексу України,  ст.50  Закону України „Про землеустрій”  підпункту 34 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада  в и р і ш и л а :

 

         1.Надати дозвіл  на виготовлення проекту  землеустрою, щодо  відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0,50 га, у власність 

гр. Гонтар Марії Сергіївні, для ведення особистого селянського   господарства, із земель комунальної власності  Легедзинської сільської ради,  що відносяться  до категорії земель  - землі  сільськогосподарського призначення  за адресою: Черкаська область  Тальнівський район, село Легедзине .

2. Гр. Гонтар Марії Сергіївні розроблений проект землеустрою, щодо відведення  земельної ділянки у власність надати  на затвердження  рішенням сесії сільської  ради.

 

 

 

Сільський голова                                                               С.Гульченко

 

 

 
 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ       ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ    СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

VІ   СКЛИКАННЯ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  04 вересня    2015 року № 39/31

        село Легедзине

 

Про затвердження плану роботи  Легедзинської

 сільської ради на   ІУ квартал  2015 року.

 

 

 

           Керуючись  п.7,ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве 

 

самоврядування в Україні „ сільська рада в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити  план роботи  Легедзинської сільської ради на І У квартал

 

    2015 року ( додається).

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 С.П.Гульченко