ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

      РІШЕННЯ

 

 

 

Від 16  березня    2016

        с.Легедзине                              

№08

 

Про проведення місячника санітарної

очистки та благоустрою населеного

пункту сільської ради

Заслухавши та обговоривши інформацію  сільського голови „Про проведення місячника  санітарної очистки та благоустрою населеного пункту села Легедзине” на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року № 777-р про „ Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою „За чисте довкілля” керуючись пунктом 7, 11 частини а  статті30 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою здійснення комплексу заходів спрямованих на благоустрій та приведення в належний санітарний стан населеного пункту, та прилеглих територій підприємств, установ, організацій  виконком сільської ради

ВИРІШИВ :

1.     Інформацію  сільського голови „Про організацію проведення санітарної очистки та благоустрою населеного пункту села Легедзине” взяти до відома.

2.     Провести з 20.03.2016по 30.04.2016року санітарну очистку та благоустрій населеного пункту Легедзине.

3.     Затвердити план основних заходів проведення  санітарної очистки та благоустрою  населеного пункту, що додається.

4.     Рекомендувати керівникам підприємств установ і організацій усіх форм власності прийняти активну участь у проведенні щорічної всеукраїнської акції з благоустрою „ За чисте довкілля” .

5.     Затвердити  схему  санітарного  очищення  села  Легедзине від   

               твердих побутових відходів, додається.

6.     Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

7.     Про хід виконання даного рішення проінформувати в червні 2016 року.

 

             Сільський голова                                                С.Гульченко

                                                                                  Затверджено:

                                                                                  рішенням виконавчого                                                                                     комітету від16.03.2016                                                                                     року   №08

 

План

основних заходів проведення санітарної очистки

та благоустрою населеного пункту

п/п

Назва         заходу

Термін виконання

відповідальний

1.

Довести до відома жителів села  через оголошення  про проведення в с.Легедзине з 30.03.2016 по 30.04.2016року санітарну очистку та благоустрій населеного пункту.        

До 29.03.2016року

виконком

2.

Привести в належний санітарний стан закріплені території   за підприємствами, установами та організацій села.

до 30.04.2016 року                                     

керівники установ і організацій.                                 

       

 

3.

Првести окультурення зелених насаджень біля   ставка № 1 (гребля)

Квітень

 

виконком

4.

Під час проведення санітарної очистки населеного пункту, забезпечити транспортом для вивезення сміття.

до 30.04.2016року                                     

виконком

5.

Організувати  приведення в належний санітарний стан сільського кладовища, братської могили, обеліска, пам’ятника прикордонникам.

постійно                                              

виконком

 

6.

Залучати до проведення робіт по благоустрою населеного пункту жителів, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

до 30.05.2016року

виконком

7.

Залучити населення до участі у благоустрої населеного пункту.

постійно

виконком

8.

Прибирання присадибних ділянок та територій вулиць біля них.

постійно                                               

Жителі села

Секретар                                                             В.Підгірна     

                                                                                                                                                                                                           Затверджено:

                                                                                  Рішенням виконавчого

                                                                                   комітету

                                                                                  Від16.03.2016 року №08

Схема  санітарного очищення села Легедзине

   Третя середа  кожного місяця - вивезення сміття  трактором Агрофірми „Легедзене”  з12 годин по маршруту:

        1 маршрут – з вулиці Леніна від Гончарука Олександра Миколайовича до Анзійчука Віктора Кіндратовича, далі по вулиці Гоголя від Поліщук Марії Іванівни, далі  по вул. Леніна від  Ткаченко Дмитра Володимировича  до  Андрущак Любові  Іванівни, далі вул.Шкільна від Тарнопольської Раїси Володимирівни до Позикуна Володимира Анатолійовича, далі – вул.Жовтнева від Яремчук Галини Михайлівни до Дем’янчука Пилипа Сергійовича

  2 маршрут  - по  вул. Жовтнева від Дем’янчука Пилипа Сергійовича   до КуцьМарії Семенівни (млин), далі по вулиці Шевченка до Баранюка Василя  Петровича.

         3 маршрутпо вул. Гагаріна від ГуберногоВіктора Миколайовича до Соловей Анатолія Степановича далі по  вул. Пар. Комуни від Гимбелівського Івана Васильовича до Ріпко Мотри Онуфріївни.

         4 маршрут по  вул. Пар. Комуни від Сердеги Ігоря Миколайовичадо запорожець Івана Івановича далі по вул.Садова від Дем’яненка Григорія Демидовича до Баліцької Надії Антонівни, далі по вул.Колгоспній від  Парфенюк Лариси Іванівни до Бондар Віктора Івановича до Чабанюка Владислава Васильовича.

 Один раз в рік вивозиться сміття : Дитячий садок, сільський Будинок культури, сільська рада, кладовище.

 

   Сільський голова                                                     С.Гульченко

 

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                 РІШЕННЯ

Від 16 березня  2016 р.

с.Легедзине                             

№09

Про затвердження  заходів щодо

запобігання  корупції у виконавчому комітеті

Легедзинської     сільської  ради на 2016 рік

 

       Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Законом  України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки,  та  враховуючи, що  частиною 2 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про  запобігання  корупції», із змінами,  внесеними згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015,  передбачено, що  подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру здійснюється  в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( розділ «Фінансовий контроль»)до 01.01.2017 року, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

 

      1. Затвердити заходи щодо  протидії корупції у виконавчому комітеті сільської ради на 2016 рік, що додаються.

      2. Посадовим та службовим особам  виконавчого комітету сільської ради  дотримуватися виконання заходів, затверджених згідно з п.1 цього рішення.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                           С.Гульченко

                                                         

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                    РІШЕННЯ

 Від 16 березня 2016 р.

     с.Легедзине  

        № 10

Про заходи  виконавчого комітету

Легедзинська   сільської ради щодо

забезпечення реалізації громадянами

конституційного права на звернення

          Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування", розпорядження Тальнівської районної державної адміністрації від 16.11.2015 року № 256  « Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення », керуючись Законом України "Про звернення громадян",    підпунктом 1 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, виконавчий  комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

         1. Затвердити заходи виконавчого комітету сільської ради  щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення (далі – заходи) згідно з    додатком .

         2. Сільському  голові, іншим посадовим  особам  виконавчого  комітету сільської ради   забезпечити виконання  затверджених заходів.

         3. Сільському голові  про виконання заходів щоквартально до 05 числа наступного за кварталом місяця інформувати райдержадміністрацію та подавати відповідний звіт про розгляд звернень .

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                         С.Гульченко                                               

 

                                                      Додаток

                                                     до рішення виконкому 

                                                                                від 16.03.2016 №10

 

З А Х О Д И

Виконкому сільської ради  щодо забезпечення реалізації громадянами

конституційного права на звернення

1. Забезпечити кваліфікований, у визначені терміни,  розгляд письмових  звернень громадян та звернень, отриманих на особистих прийомах посадовими особами виконкому сільської ради, вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недотримання вимог законодавства при їх розгляді, обов’язкове надання обґрунтованої відповіді, роз’яснень щодо порядку оскарження прийнятих рішень у випадку незгоди з прийнятим рішенням.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Постійно

2. Забезпечити першочерговий особистий прийом та контроль  розгляду  звернень жінок, яким присвоєно почесне звання  України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та учасників АТО.

                                                 Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Постійно

         3. Приділяти особливу увагу розгляду звернень ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, учасників АТО, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Постійно

         4. Враховувати стан роботи із зверненнями громадян при проведенні атестації та щорічної оцінки роботи  посадових осіб органу місцевого самоврядування.

Сільський голова  

Постійно

         5. Взяти на особливий контроль  розгляд повторних та колективних звернень громадян.  Забезпечити комісійний розгляд кожного повторного та колективного звернення з виїздом на місце за участю заявників, виявлення  та усунення причин, що спричинили до цих звернень.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Постійно

         6.  Систематично аналізувати звернення громадян, виявляти причини, що їх породжують та вживати дієвих заходів щодо їх усунення. Забезпечити більш тісну співпрацю з керівниками підприємств, установ, організацій для вжиття попереджувальних заходів з метою зняття соціальної напруги.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Постійно

7. Забезпечити  проведення особистого прийому громадян не рідше чотирьох разів на місяць.

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Постійно

         8. Переглянути графіки прийому громадян посадовими особами виконкому сільської ради ,  забезпечивши їх роботу у зручний для громадян час та вихідні дні. 

Посадові особи  виконкому  сільської  ради

Щороку до 20 грудня

 

Секретар ради                                                            В.Підгірна                   

 

 

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                         ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                 РІШЕННЯ

 

  Від 16 березня 2016 року                         с.Легедзине                       №11

Про організацію оповіщення, збору та відправки

мобілізаційних ресурсів на пункти попереднього

збору військового комісаріату.

           Заслухавши інформацію  сільського голови Гульченко  Сергія Петровича по питанню:  „Про організацію оповіщення, збору та відправки  мобілізаційних ресурсів на пункти попереднього збору військового комісаріату”  відповідно  Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підпункту 3 статті 36  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою  забезпечення  швидкого  оповіщення , збору  та  організації  відправки  мобілізаційних  ресурсів  виконком  Легедзинської  сільської  ради 

ВИРІШИВ :

1. Інформацію  сільського голови Гульченко Сергія Петровча по питанню:” Про    організацію оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на пункти     попереднього збору військового комісаріату” взяти до відома.

2.  З метою забезпечення швидкого оповіщення, збору та організованої

     відправки мобілізаційних ресурсів, організувати пункт збору сільської ради

    у складі:

Управління пункту:

- начальник пункту                Гульченко  Сергія Петровича

- заступник начальника пункту  Федоров Максим Борисович

- комендант                            Ткаченко Віталій Анатолійойович                                                  

- фельдшер пункту               Жарун  Жанна  Степанівна

   патрульний-регулювальник           Пересунько Олександр Миколайович                                       

Відділення оповіщення і явки:

- начальник відділення           Підгірна Валентина Володимирівна

- технічний робітник              Гоєнко Вікторія Вікторівна

Відділення формування і відправки:

- начальник відділення      Галас  Марія Іванівна

- технічний робітник         Сабадаш Надія Григорівна

- автомеханік                   Демидовський Михайло Іванович

- старший команд / по кількості / Павленко Ігор Васильович

Група розшуку :

- Начальник групи     Мифодюк Сергій ВІкторович 

- посильний – Пересунько Олексій Іванович                

Пункт збору розгорнути в приміщенні сільської ради з одержанням

 розпорядження з військкомату.

2. Начальнику ВОС /секретарю/ Підгірній В.В. розробити документи пункту збору по практичному виконанню розпоряджень військкомату.

3. Для забезпечення своєчасного прийому розпоряджень військового комісаріату і доведення їх до посадових осіб сільської ради, організувати чергування в сільській раді в неробочий час, доповідь черговому військкомату проводити щоденно з 18.00 до 19.00 про обстановку на території сільської  ради.

4.  З метою вдосконалення навичок особового складу пункту збору і скорочення термінів на оповіщення і відправку мобілізаційних ресурсів, періодично, не менше 2-х разів на рік проводити учбові заняття з особовим складом пункту збору.

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільвиконкому від16.02.2011 року №04 Про організацію оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на пункти попереднього збору військового комісаріату”.

7.    Копію рішення подати в Тальнівський військовий комісаріат .

 

Сільський голова                                                                  С.П.Гульченко

ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 16 березня  2016 року                                       с.Легедзине                      №  12

Про доцільність  добровільного

об’єднання територіальної громади

з Вишнопільською територіальною

громадою

     Заслухавши інформацію сільського голови,  розглянувши  ініціативний лист Вишнопільського сільського голови про добровільне об’єднання від 09.03.2016 року  № 46,  керуючись Законом України №157 від 05.02.2015 року «Про добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1.       Взяти до відома, що :

1.1. Основнимиумовамидобровільного об’єднання територіальних громадє :

 1) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх адмінмежах  рад територіальних громад, що об’єдналися;

2) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

 3) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання;

   2. В зв’язку з тим, що сільська територіальна громада є самодостатньою, ініціативу Вишнопільського сільського голови в добровільному   об’єднанні  територіальних  громад не підтримувати.

    3. Питання щодо доцільності   добровільного об’єднання територіальної громади села Легедзине з іншими територіальними громадами  винести на розгляд конференції представників громадян села.

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                               С.Гульченко

 

                                 ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                  РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

Від  16  березня  2016 року               село   Легедзине                       № 13     

                    

Про скликання конференції представників

громадян села Легедзине

 

        Керуючись статтею 8 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Положення  „Про загальні збори громадян за місцем проживання  в Україні” затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19.12.1993 року , виконавчий комітет

 ВИРІШИВ:

І. Скликати конференцію представників громадян села Легедзине 29 березня

     2016 року о 10  годині в сільському будинку культури .

ІІ.  Винести на розгляд конференції  представників громадян села Легедзине слідуючи питання :

2.1 Про роботу виконкому Легедзинської сільської ради  за 2016 рік.

        Інформує : Гульченко С.П. – сільський голова.

2.2  Про роботу по зміцненню законності, правопорядку на підвідомчій території.

       Інформує :  Ковальчук Є.М. – дільничний інспектор міліції.

2.3.   Про об ’ єднання  коштів  населення, організацій та установ села по

        благоустрою   населеного пункту.

       Інформує : Гульченко С.П. – сільський голова.

2.4. Про доцільність  добровільного об’єднання територіальної громади села Легедзине з іншими  територіальними громадами 

    Інформує : Гульченко С.П. – сільський голова.

ІІІ.  Встановити норму представництва на конференцію представників громадян                                                                                         села     Легедзине  1 чоловік  від 15.

4.   Провести збори громадян по виборчих округах на яких обрати представників  

        громадян       для участі в конференції.

5.    Просити депутатів сільської ради використати  збори громадян по виборчих

      округах для    звітів про депутатську діяльність.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову..

 

  Сільський голова                                                        С.П.Гульченко

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  16  березня    2016 року             село Легедзине                         № 14

                              

Про надання дозволу на знесення

житлового будинку гр. Медведєвої Марії

Сидорівни по вул. Гоголя,16

            Розглянувши заяву гр. Красносельського Дмитра   Володимировича про надання дозволу на знесення житлового будинку нині померлої  Медведєвої Марії Сидорівни за адресою: с.Легедзине, вул. Гоголя, 16  який перебуває в аварійному стані та не придатний для проживання, взявши до уваги акт обстеження житлового будинку та керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , виконавчий комітет

ВИРІШИВ :

          1.Надати дозвіл на знесення житлового будинку нині померлої Медведєвої Марії Сидорівни по вул. Гоголя,16  як такого, який непридатний для цільового використання.

           2.Гр.Красносельському Дмитру Володимировичу  привести в належний стан прилеглу територію в термін до 20.05.2016 року.

3. Секретарю виконкому внести відповідні зміни до по господарського обліку сільської ради.

         4.Контроль за виконанням рішення покласти сільського голову.

Сільський голова                                                             С.П.Гульченко

 

                                                         

                             ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                                                    

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 березня  2016 року                с.Легедзине                    №  15

 

Про затвердження плану роботи

виконкому Легедзинської сільської

ради на  ІІквартал 2016 року.

 

         Виконавчий комітет  сільської ради  в и р і ш и в :

 

1.  Затвердити план роботи виконкому Легедзинської сільської ради на

     ІІ  квартал  2016 року, додається.  

Сільський голова                                                                         С.П.Гульченко