ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО     РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

  17 січня   2018 року                с. Легедзине                                   №01

Про дотримання чинного законодавства,

щодо розгляду звернень громадян

 

           Заслухавши  та обговоривши  інформацію секретаря виконкому  Підгірної Валентини Володимирівни по питанню „ Про дотримання законодавства, щодо розгляду  звернень громадян  ” керуючись  підпункту 1, пункту б, частини 1 статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” виконавчий комітет відмічає, що робота із зверненнями громадян здійснюється у відповідності до закону „Про звернення громадян”

 За 2017  рік до виконавчого комітету звернулося  23 громадян, з них   на усному прийомі - 1, письмових звернень -22.

             По земельних питаннях  звернулися  32 громадян: це  затвердження проектів землеустрою, щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення  із категорії  земель сільськогосподарського призначення на категорію земель  житлової та громадської забудови фізичним особам,  надання дозволів на виготовлення технічної документації та проектів  із землеустрою  та затвердження проектів із землеустрою.

           Усі звернення розглядалися  у визначений законодавством термін. Земельні питання розглядаються тільки на сесія сільської ради, інші на засіданнях сільвиконкому.

            Усні звернення громадян розглядаються сільським головою, секретарем виконкому та землевпорядником сільської ради  в робочому порядку. Прийом громадян проводиться відповідно складеного та затвердженого графіку прийому громадян.

        З метою покращення роботи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення виконавчий комітет 

В И Р І Ш И В :

1.  Інформацію секретаря виконкому  Підгірної Валентини Володимирівни  по питанню  „Про дотримання чинного законодавства, щодо розгляду звернень громадян ” взяти до відома.

2. З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян  працівникам виконкому сільської ради :

           - своєчасно  у відповідності до чинного законодавства вирішувати питання порушені у зверненнях громадян та повідомляти їх про результати вирішення у встановлений законодавством термін.

           - в разі надходження звернень в яких йдеться про недоліки у роботі виконкому вживати невідкладних  заходів для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень. 

3. Щоквартально на засіданнях    виконавчого   комітету розглядати питання „Про підсумки роботи зі     зверненнями громадян у виконкомі сільської ради”

4.Затвердити Графік особистого прийому громадян сільським головою, секретарем виконавчого комітету та спеціалістом - землевпорядником  (додається).

5. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на члена виконкому Голоднюк Р.П.

Сільський  голова                                                                        С.Гульченко

 

 

 

 

                              ЗАТВЕРДЖЕНо

                                                            Рішення виконкому

                                                             17.01.2018  №01                                                                        

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян сільським головою, секретарем виконавчого комітету, спеціалістом-землевпорядником

 

 

ПОСАДА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, по батькові

 

ДНІ

ПРИЙОМУ

 

ГОДИНИ

 

Сільський голова

1-й, 2-й, 3-й, 4-й понеділок місяця

09.00-12.00

 

 

Секретар виконавчого комітету

Кожний  вівторок, середа

 місяця

09.00-12.00

 

16.00-18.00

 

Спеціаліст-землевпорядник

Щопонеділка та щочетверга місяця

09.00-12.00

16.00-18.00

 

 

 

             Сільський голова                                                                      С.Гульченко

                          

ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

    17 січня   2018 р.                   с.Легедзине                                          №02

       Про виконання сільського бюджету 

       за  2017рік.

         Заслухавши представлений головним бухгалтером сільської ради Федоровим Максимом Борисовичем „ Звіт про виконання сільського бюджету за  2017 рік ” виконавчий комітет сільської ради відмічає, що :

            - прибуткова частина бюджету села виконана виконана на 107,7 % при плані  1 701 676,46  грн. на суму 1 832 053,32  грн. у т.ч. доходи спеціального фонду при плані 33 962,46 на суму 32 614,83 грн.

         - видаткова частина бюджету сільського бюджету виконана на 97,7 % , що становить 1 855 114,12 грн. при плані 1 898 851 грн. у т.ч. видатки спеціального фонду на суму 43 531,15 грн. при плані  53 946,46грн.

                 Керуючись  підпунктом 1  пункту  а   статті  28   Закону  України                                  “ Про місцеве  самоврядування  в  Україні “,  виконавчий комітет  сільської  ради

ВИ РІШИВ:

1.     Затвердити звіт головного бухгалтера сільської ради Федорова Максима Борисовича по прибутках 1 832 053,32  грн., по видатках в сумі  1 855 114,12  грн.

2.  Рекомендувати  сільському  голові  Гульченко С.П.  звіт  про  виконання сільського      бюджету за  2017 року згідно з додатками      винести  на  затвердження  сільської  ради.

 3.   Контроль  за  виконанням   даного  рішення  покласти  на  сільського

        голову. 

 

   Сільський голова                                                               С.  Гульченко 

        

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

    17 січня   2018 р.                   с.Легедзине                                          №03

 

Про поліпшення стану військового обліку та обліку мобілізаційних ресурсів і бронювання військово­зобов'язаних

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 33, 34, 38 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу ”, ст. 17, 18, Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016  року№ 921 “Про затвердження порядку організації та ведення  військового обліку призовників і військовозобов’язаних ”, наказу Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 "Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах",  постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921 "Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок»,  з метою поліпшення стану військового обліку та обліку мобілізаційних ресурсів і бронювання військовозобов’язаних, виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ :

1. Взяти до відома, що :

            1.1. Згідно з частиною третьою статті 34 Закону України  "Про

військовий  обов'язок  і військову службу" у сільській місцевості,  персонально-первинний облік військовозобов'язаних та призовників за місцем їх проживання  здійснюють  органи  місцевого самоврядування;

            1.2. Військовий облік в органах місцевого самоврядування

полягає в обліку основних відомостей щодо військовозобов'язаних та

призовників з метою контролю за дотриманням ними законодавства про

військовий  обов'язок  і військову службу,  своєчасного оформлення

бронювання військовозобов'язаних  на  період   мобілізації   і   воєнного   часу   та оперативного   забезпечення   достовірною  інформацією  щодо  змін

облікових даних,  яка сприятиме повноті та  достовірності  ведення

військового обліку у військових комісаріатах.

         1.3.Обов’язки  з ведення обліку військовозобов'язаних та призовників,  своєчасного оформлення бронювання військовозобов'язаних  на  період   мобілізації   і   воєнного   часу,   обліку мобілізаційних ресурсів здійснює  секретар  виконавчого комітету  сільської ради Підгірна В.В. і вона є  відповідальною  особою.

         2. Секретарю                               

         2.1.  надавати Тальнівському  військовому комісаріату дані згідно з додатком 1 до  розпорядження  Тальнівської райдержадміністрації від 05.01.2018  №7  «Про поліпшення стану обліку мобілізаційних ресурсів та бронювання військово­зобов'язаних»;

       2.2. привести документи по обліку мобілізаційних ресурсів згідно з вимогами методичних рекомендацій щодо організації військового обліку, обліку транспортних засобів та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час органами державної влади, іншими державними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

        2.3. з       питань       персонально-первинного       обліку військовозобов'язаних   і   призовників   виконувати  такі  заходи:

     - включення до військового обліку військовозобов'язаних  та  до

списків  призовників  громадян  України,  які  прибули на постійне

місце   проживання   ;

     - знімання з  обліку  військовозобов'язаних  і  виключення   зі

списку  призовників  громадян  України  після  їх  вибуття  в іншу

місцевість  (адміністративно-територіальну  одиницю)  України   до

нового місця проживання;

    - виявлення військовозобов'язаних, які проживають на території,

що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку в органі

місцевого самоврядування,  та громадян, які не пройшли приписку до

призовних  дільниць.  Включення виявлених військовозобов'язаних до

військового  обліку  військовозобов'язаних   та   направлення   до

військових  комісаріатів  громадян,  які  не  пройшли  приписку до

призовних дільниць;

    - оповіщення на       вимогу       військового      комісаріату

військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до  військового

комісаріату   і   забезпечення  їх  своєчасного  прибуття  за  цим викликом;

    - підтримання постійної  взаємодії  з військовим комісаріатом з

питань строків та способів звірки  карток  первинного  обліку

військовозобов'язаних  і  списків  призовників з обліковими даними

військового комісаріату,  внесення відповідних змін до  них  та  з

питань оповіщення військовозобов'язаних та призовників;

    - внесення в п'ятиденний термін  до  карток  первинного  обліку

військовозобов'язаних  і списків призовників змін,  які стосуються

сімейного стану,  місця їх  проживання,  освіти,  місця  роботи  і

посади  військовозобов'язаних і призовників.  Повідомлення про всі

зміни до 5 числа щомісяця військових комісаріатів  донесенням  про

зміну облікових даних;

    - звірка не менше ніж раз на рік даних карток первинного обліку

військовозобов'язаних  і  списків призовників,  які перебувають на

військовому обліку,  з даними  реєстраційного обліку,  іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов'язаних та  призовників  за місцем проживання шляхом подвірного обходу;

     - звірка списків призовників,  які перебувають  на  військовому

обліку  в  органах  місцевого самоврядування,  з обліковими даними

військового комісаріату (проводиться після  приписки  громадян  до

призовних  дільниць  і  перед  призовом  їх  на строкову військову

службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара);

    - складання і  не  пізніше  1  грудня поточного року надання до

військових комісаріатів списку юнаків,  які підлягають приписці до

призовної дільниці;

    - подання до  5  числа  щомісяця  до  військових   комісаріатів

списків  про військовозобов'язаних і призовників,  які заявили про

зміну в стані здоров'я ;

    - приймання під  розписку  від військовозобов'язаних і призовників їх  військово-облікових  документів  для  подання  у військові  комісаріати,  звіряння  з  картками  первинного  обліку (списками призовників);

    - здійснювання постійного   контролю   за   виконанням  заходів

допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання

правил військового обліку, проведення роз'яснювальної роботи серед

громадян України про виконання обов'язків щодо військового обліку.

-     ведення журналу  перевірок стану обліку військовозобов'язаних

і призовників .

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                       С. Гульченко