ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  17  лютого   2016 року                                                     № 05

     село Легедзине

Про стан роботи щодо запобігання бездоглядності

неповнолітніх на території Легедзинської   сільської ради.

          Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови Гульченко С.П. “Про стан роботи щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх на території Легедзинської сільської ради ”, виконком сільської ради відмічає,   В  селі  проживають чотирнадцять  багатодітних сімей,  неповних сімей  20,  три  сім’ї неблагонадійні.

       Певна робота по даному питанню  проводиться в школі.  Працює 9  гуртків, з них 6  предметних гуртків, 3  гуртків за інтересами .У школі щоп’ятниці  відбуваються  тематичні вечори та вечори відпочинку.

      Керуючись пп.7  п. б  ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком сільської ради  в и р і ш и в :

     1.Інформацію  сільського голови   Гульченка С.П. по питанню “Про  стан роботи щодо запобігання  бездоглядності неповнолітніх    на території Легедзинської сільської ради ” прийняти до відома.

    2.  Сільському голові Гульченко С.П,  громадському інспектору з охорони  дитинства  Комісаренко Г. Л.

         ужити конкретних заходів щодо вдосконалення роботи з неблагонадійними сім’ями, з цією метою:

       - два рази на рік обговорювати це питання на засіданнях виконавчого комітету;

       - щоквартально проводити  огляди  проживання, виховання дітей у

         неблагонадійних сім’ях:  Мухіної  Інни Володимирівни, та  Григоренко Наталії Олегівни,  Діхтяренко Альони Олексіївни

   3.Рекомендувати  сім’ям:Мухіній  Інні  Володимирівні  та Григоренко Наталії Олегівні,  Діхтяренко Альоні Олексіївні більше уваги приділяти  вихованню своїх  дітей.

  4. Директору  СБК Крижанівській В.М., завідуючій бібліотекою  Мифодюк Г.В. розробити план заходів  для зайнятості  дітей в після   урочний  час та у вихідні дні.

    5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому

      Голоднюк Р.П.  і доповісти про хід його виконання   18. 05. 2015року.

 

Сільський голова                                                                              С.П.Гульченко

 

                               ЛЕГЕДЗИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                РІШЕННЯ

 

 Від 17 лютого року 2016           

с.Легедзине                                  

 

 

№ 6

Про уповноважену особу

щодо здійснення делегованих повноважень

виконавчого комітету сільської ради з

реєстрації  місця проживання фізичних

осіб

     Відповідно до Закону   України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,   статті 37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 3  Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

1.     Уповноважити Підгірну Валентину Володимирівну  –  секретаря   сільської ради на здійснення  повноважень на території Легедзинської  сільської ради  щодо реєстрації,  зняття з реєстрації місця проживання   фізичних осіб без виконання роботи  в  Єдиному демографічному реєстрі( за її згодою).

2.     Секретарю сільської ради Підгірній В. В. підготовити та подати на затвердження  відповідні зміни до посадової інструкції .

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                     С.Гульченко 

                                                

ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  17  лютого   2016 року                                                  № 07

     село Легедзине

Про надання дозволу на знесення

житлового будинку гр. Чайки Олени

Сидорівни по вул. Жовтнева,28

            Розглянувши заяву гр. Олексюк Лідії Дементіївни про надання дозволу на знесення житлового будинку нині померлої  Чайки Олени

Сидорівни за адресою: с.Легедзине, вул. Жовтнева,28,  який перебуває в аварійному стані та не придатний для проживання, взявши до уваги акт обстеження житлового будинку та керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада в и р і ш и л а:

          1.Надати дозвіл на знесення житлового будинку нині померлої Чайки Олени Сидорівни по вул. Жовтнева,28  як такого, який непридатний для цільового використання.

           2.Гр.Олексюк Лідії Дементіївні привести в належний стан прилеглу територію в термін до 20.04.2016 року.

3. Секретарю виконкому внести відповідні зміни до по господарського обліку сільської ради.

         4.Контроль за виконанням рішення покласти сільського голову.

Сільський голова                                                                       С.П.Гульченко