ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

 

                                             Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

        17серпня  2017 року         с.Легедзине                        №32

 

Про ведення обліку дітей  дошкільного,

шкільного віку та затвердження списків

дітей Легедзинської загальноосвітньої школи

І - ІІІ ступенів на 2016– 2017 роки.

         Заслухавши та обговоривши інформацію директора школи Подсвєтової Людмили Миколаївни по питанню „Про ведення обліку дітей  дошкільного,  шкільного віку та затвердження списків дітей Легедзинської загальноосвітньої школи 1- ІІІ ступенів на 2016– 2017 роки ” виконавчий  комітет  відмічає, що на території Легедзинської сільської ради  постійно ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку. Обліку підлягають діти  від 6 до 18 років та діти, яким станом на 1 вересня поточного року  виповнюється 5 років. Станом на  17 серпня 2016 року  на території сільської ради проживає 67 дітей, які підлягають до навчання в школі. Навчанням дітей в 1 класі    планується охопити   12  дітей. В дитячому садку в підготовчу групу піде   10  дітей.

    Керуючись підпунктом 4 пункту б статті 32 Закону України „Про місцеве  самоврядування в Україні ”,  інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку ” затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646, виконавчий  комітет  в и р і ш и в :

1. Інформацію директора  Легедзинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів   Подсвєтової Людмили Миколаївни  по питанню:” Про ведення обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та затвердження списків дітей Легедзинської загальноосвітньої школи 1- ІІІ ступенів на 2016 – 2017 роки ” взяти до відома.

2.Рекомендувати директору школи Подсвєтовій Людмилі Миколаївні постійно проводити  облік дітей і підлітків шкільного віку, з метою здобуття ними повної середньої    освіти.

3.Доручити сільському голові Гульченко Сергію Петровичу затвердити списки  дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років та списків дітей і підлітків від 6 до 18 років Легедзинської загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів  на  2016 – 2017 роки.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на члена виконкому Голоднюк Р.П.

 

Сільський  голова                                                                 С.Гульченко