ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО     РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

  21 лютого    2018 року               с. Легедзине                                   №04

 

Про стан роботи щодо запобігання

бездоглядності неповнолітніх на території

Легедзинської   сільської ради.

          Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови Гульченко С.П. “Про стан роботи щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх на території Легедзинської сільської ради ”, виконком сільської ради відмічає,   В  селі  проживають десять багатодітних сімей, в яких проживає 41 дитина,  неповних сімей  20,  дві  сім’ї неблагонадійні в яких проживає 5  малолітніх дітей.

       Певна робота по даному питанню  проводиться в школі.  Працює 6  гуртків, з них 3  предметних гуртків, 3  гуртків за інтересами .У школі проводяться  тематичні вечори та вечори відпочинку.

      Керуючись пп.7  п. б  ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком сільської ради  в и р і ш и в :

     1.Інформацію  сільського голови   Гульченко С.П. по питанню “Про  стан роботи щодо запобігання  бездоглядності неповнолітніх    на території Легедзинської сільської ради ” прийняти до відома.

    2.  Сільському голові Гульченко С.П,    ужити конкретних заходів щодо вдосконалення роботи з неблагонадійними  сім’ями, з цією метою:

       - два рази на рік обговорювати це питання на засіданнях виконавчого комітету;

       - щоквартально проводити  огляди  проживання, виховання дітей у

         неблагонадійних сім’ях:  Григоренко Наталії Олегівни,  Діхтяренко

     Альони Олексіївни.

   3. Рекомендувати  сім’ям: Григоренко Наталії  Олегівні,  Діхтяренко Альоні Олексіївні  більше уваги приділяти  вихованню  своїх  дітей.

  4. Директору  СБК Крижанівській В.М., завідуючій бібліотекою  Мифодюк Г.В.   розробити план заходів  для зайнятості  дітей в після   урочний  час та у вихідні  дні.

    5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому

      Голоднюк Р.П.  і доповісти про хід його виконання   16. 05. 2018року.

 

Сільський голова                                                                          С.Гульченко

 

 


 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА        СІЛЬСЬКА      РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО     РАЙОНУ          ЧЕРКАСЬКОЇ      ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ                КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

  21 лютого    2018 року               с. Легедзине                                   №05

Про статистичний облік громадян, 

які постійно або тимчасово проживають 

на території сільської ради 

            Розглянувши та обговоривши ін формацію секретаря сільської ради Підгірної В.В. «Про статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території Легедзинської сільської ради виконком сільської ради відмічає, що  ведеться  певна робота, щодо здійснення своїх повноважень по здійсненню контролю за веденням статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території сільської ради  та громадян, що проживають без реєстрації за місцем проживання.

У сільській раді заведено 11 погосподарських книг, в які протягом року вносяться зміни, щодо реєстрації та зняття з реєстрації громадян. Всього  на 01.01.2018 року  921 громадянин. Протягом 2017 року зареєстрували місце проживання 35 осіб, знялися з реєстрації 14 осіб 

         Керуючись пунктом 2 частини  «б» статті 27 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконком сільської ради:

ВИРІШИВ:

1. Інформацію секретаря виконкому  сільської ради Підгірної В.В.

«Про статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території сільської ради»прийняти до відома. 

2.Секретарю виконкому при реєстрації місця  проживання  громадян та зняття з реєстрації місця проживання своєчасно проводити записи впогосподарських книгах сільської ради.

3. Виявляти громадян, які проживають  на території сільської ради без реєстрації та вести облік.

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову

 

Сільський голова                                                     С.Гульченко

 

 

                            ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                     РІШЕННЯ  

21 лютого  2018 р.                   с.Легедзине                                         №06

   

Про затвердження переліку об’єктів та види

суспільно – корисних робіт для порушників,

на яких судом накладено адміністративне стягнення

у вигляді  суспільно-корисних  робіт

          Заслухавши інформацію  сільського голови по питанню „Про затвердження переліку об’єктів та види  суспільно – корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних  робіт, та на виконання  доручення заступника Міністра юстиції України від 08.02.2018 року №94/1.8/48-18 та  Закону України від 07.12.2017 року №2234-VІІІ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо посилення  захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення  порядку керуючись  підпунктом 2 пункту а статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні „   виконавчий  комітет  сільської  ради 

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію  сільського голови  по питанню „Про затвердження переліку об’єктів та види суспільно – корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  робіт ”  взяти до відома.
  2. Визначити  об’єкти  на території Легедзинської сільської ради для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних  робіт, додається

            ( додаток 1).

           3.Визначити  суспільно  -  корисні  роботи  для  порушників, на                      яких  судом накладено  адміністративне  стягнення  у вигляді                     суспільно-корисних  робіт, додається. (додаток  2 )

            4.Сільському голові Гульченко С.П. повідомити  про прийняте                         рішення  Тальнівський  районний сектор з питань пробації.

                                                                

 Сільський  голова                                                        С.Гульченко

 

 

                                                                          

    

                                                                                       

                                     

                                                       О Б’Є К Т И 

 

на території Легедзинської сільської ради для порушників, на яких  судом 

накладено  адміністративне  стягнення  у вигляді  суспільно-корисних  робіт:

 

      Сільське кладовище

      Територія біля обеліска Слави                         вул.Прикордонників

      Центр села                                                          вул.Прикордонників

      Території сільської ради

      Сільського будинку культури                            вул.Прикордонників

      Дитячого садка                                                     вул. Паризька

      Пам’ятника Прикордонникам;           

        

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 С.Гульченко

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                                  Завідувач Тальнівським                                                Сільський голова                                                                                                                      

районним сектором з питань                                                          С.П.Гульченко

пробації                 О.П. Крутій                                                                                                             

    

                                                                                      

 

   

                    С У С П І Л Ь Н О  - К О Р И С Н І    Р О Б О Т И

                                   

                                                                                                                                                                             для порушників, на яких  судом  накладено  адміністративне  стягнення  у вигляді  суспільно-корисних  робіт:

 

-         вирубка дикоростучої порослі;

-         обкошування дикоростучих трав та бур’янів;

-         будівельні роботи на об’єктах комунальної інфраструктури;

-         впорядкування місць видалення відходів;

        -    прибирання снігу.

 

           

 

 

Сільський  голова                                                                 С.Гульченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

  21 лютого   2018 року                     село   Легедзине                                  №07

                    

Про скликання конференції

Представників громадян села

 Легедзине

 

        Керуючись статтею 8 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Положення  „Про загальні збори громадян за місцем проживання  в Україні” затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19.12.1993 року , виконавчий комітет

 ВИРІШИВ :

1. Скликати конференцію представників громадян села Легедзине 28 березня 2018 року о 10  годині в сільському будинку культури .

2.  Винести на розгляд конференції  представників громадян села Легедзине

     слідуючи питання :

2.1 Про роботу виконкому Легедзинської сільської ради  за 2017рік.

        Інформує : Гульченко С.П. – сільський голова.

2.2     Про роботу по зміцненню законності, правопорядку на підвідомчій 

       території.

       Інформує :  дільничний інспектор поліції.

2.3.   Про об ’ єднання  коштів  населення, організацій та установ села по

        благоустрою   населеного пункту.

       Інформує : Гульченко С.П. – сільський голова.

3.  Встановити норму представництва на конференцію представників громадян     села Легедзине  1 чоловік  від 15.

4.   Провести збори громадян по виборчих округах на яких обрати представників    громадян       для участі в конференції.

5.    Просити депутатів сільської ради використати  збори громадян по виборчих  округах для    звітів про депутатську діяльність.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову..

 

  Сільський голова                                                                 С. Гульченко