/upload/files/%D0%91%D0%97_2020.RAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний ( Форма 2020-1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Легедзинська сiльська рада

01

26490160

23314515000

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

 

 

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

 

 

 

Забезпечення виконання сільською радою повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

 

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Легедзинська сiльська рада

1 706 376

1 760 000

1 750 000

1 980 000

2 165 000

 

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

899 752

870 354

870 000

900 000

930 000

0

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

446 925

496 000

507 000

620 000

700 000

0

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

76 109

102 762

92 000

110 000

115 000

0

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

122 208

149 164

169 000

200 000

220 000

0

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

161 382

141 720

112 000

150 000

200 000

0

 

 

 

УСЬОГО

1 706 376

1 760 000

1 750 000

1 980 000

2 165 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Легедзинська сiльська рада

55 232

33 300

25 000

29 000

36 000

 

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

30 000

24 000

18 000

20 000

25 000

0

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

3 000

0

0

0

0

0

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

8 750

0

0

0

0

0

 

 

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

9 522

6 000

4 000

5 000

6 000

0

 

 

0118311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

3 960

3 300

3 000

4 000

5 000

0

 

 

 

УСЬОГО

55 232

33 300

25 000

29 000

36 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

С. П. Гульченко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

М. Б. Федоров

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)