ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРЕДСТАВНИКІВ   ГРОМАДЯН  СЕЛА

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

        Від   29  березня  2016 року  № 01

                 село Легедзине

 

       Звіт про роботу виконавчого комітету

       Легедзинської сільської  ради за 2015 рік

 

          Заслухавши та обговоривши доповідь сільського голови  Гульченко Сергія  Петровича по питанню „Звіт про роботу виконавчого комітету  Легедзинської сільської  ради за 2015 рік ” конференція представників громадян села Легедзине відмічає, що за  звітний період проведено  13  засідань виконавчого комітету, 10 сесій сільської ради. Порушення строків  проведення засідань виконавчого комітету та сесій сільської ради не було, все проводилося згідно складений планів роботи.

        Сільським головою, секретарем сільської ради та землевпорядником сільської ради  проводився прийом громадян згідно затвердженого графіка.

     Проведено освітлення пам’ятника  прикордоків, проведено частковий ямковий ремонт вул.Шевченка, але поряд з цим  дороги по селі  в аварійному стані. Заміненовікна в сільській раді, та  зроблено ремонт за кошти батьків , спонсорські кошти старшої групи  дитячого садка, частково прибрана центральна алея сільського кладовища, закуплені ліхтарі  для проведення освітлення по греблі ставка №1.

              Керуючись ч.6 ст.42 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні ”  конференція представників громадян  села  в и р і ш и л а :

 

1.  Звіт сільського голови по питанню: „Звіт про роботу виконавчого комітету

     Легедзинської сільської  ради за 2015рік ”  взяти до відома.

2.   Виконкому сільської ради:

      -   своєчасно реагувати на звернення  та позитивно розв’язувати  скарги, зауваження, пропозиції  громадян;

      -   провести  ямковий  ремонт   по вулицях села

      - закінчити вуличне освітлення по вул. Жовтнева 

       - провести  благоустрій старого кладовища ( вирубування кущів)

 

 

 

Сільський голова                                                                           С.П.Гульченко

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРЕДСТАВНИКІВ   ГРОМАДЯН  СЕЛА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від      29 березня 2016 р.     №2

  Село  Легедзине   

 

Про стан профілактики, боротьби зі злочинністю,

охорони громадського порядку та результати

діяльності правоохоронних органів

на території сільської ради

 

           Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  старшого   інспектора Тальнівського  відділення поліції    по  даному  питанню,  конференція  представників  громадян   села  відмічає,  щоза звітний період  дільничним  інспектором проводилась робота по боротьбі зі злочинністю у визначених формах і напрямках відповідно до чинного законодавства але не  вдалося  стабілізувати криміногенну ситуацію в селі.

          Спільно із службою у справах неповнолітніх,  керівництвом навчального закладу проводиться комплекс профілактичних заходів в підлітковому середовищі, з батьками, які не займаються вихованням та навчанням своїх неповнолітніх дітей.     Старший   інспектор спільно  з  іншими  колегами  по  роботі  часто  брав  участь  у  чергуваннях   у  вечірні  години  в  сільському  будинку  культури,  під  час  яких  з  молоддю  проводилися  бесіди  на  правові  питання.

                Керуючись  п.п.16  ст.6  Положення  про  загальні  збори  громадян  за  місцем      проживання  в  Україні, конференція  представників  громадян  села

  в и р і ш и л а:

1. Інформацію старшого інспектора Тальнівського  відділення поліції    про стан профілактики, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати  діяльності правоохоронних органів на території села прийняти до відома.

 2.Запропонувати директору навчального закладу в селі спільно з старшим  інспектором Тальнівського відділення поліції:

 2.1. Забезпечувати неухильне дотримання прав дітей, домагатися припиненню дій щодо втягування їх у протиправну діяльність;

 2.2. Вживати заходів із запобігання підлітковій злочинності, своєчасного реагування на негативні прояви у молодіжному середовищі та усуненню причин та умов, що цьому сприяють;

 2.3. Посилити  профілактичну роботу із неповнолітніми, схильними до вчинення протиправних діянь, відпрацьовувати їх зайнятість, активізувати залучення до позашкільної освіти та організацію їх дозвілля.

3. Рекомендувати сільській раді:

 3.1. Посилити співпрацю з правоохоронним органами щодо реалізації Комплексної програми у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності на підвідомчій території;

             3.2. Спільно з Старшим  інспектором вжити заходів   по  проведенню  рейдів-перевірок  в  вечірні  та  нічні  години  по  селу   по  виявленню  вогнищ  самогоноваріння.

Сільський голова                             С.П.Гульченко                                                       

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРЕДСТАВНИКІВ   ГРОМАДЯН  СЕЛА

Р І Ш Е Н Н Я

        Від   29  березня  2016року  № 03

                 село Легедзине

Про об’єднані коштів населення,

організацій  та установ села по

благоустрою  населеного  пункту.

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови по питанню: „Про об’єднані коштів населення, організацій  та установ  села по благоустрою  населеного  пункту ”  конференція представників села відмічає, що  для наведення належного санітарного стану на території села, благоустрою сільського  кладовища, виплату заробітної плати сторожеві кладовища, підгортання сміттєзвалища, ремонту  сільських доріг, косіння бур’янів, впорядкування пам’ятників та Братської могили, придбання бензину та масла та запасних частин для кущоріза, дизельного палива для вивезення твердих побутових відходів, для придбання фарби на впорядкування пам’ятників та обеліску, а також для утримання в належному стані будиночка на сільському кладовищі, придбання вінків та квітів  для їх покладання в визначні дати.

          Керуючись п.10, ст.6 Положення „Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні ”, конференція представників громадян села

 в и р і ш и л а :

1. Сільській раді об’єднати кошти населення села установ та організацій розташованих на підвідомчій території для утримання в належному стані будиночка на сільському цвинтарі, виплату заробітної плати сторожеві цвинтаря, підгортання сміттєзвалища, ремонту  сільських доріг, косіння бур’янів, впорядкування пам’ятників та Братської могили, придбання бензину та масла та запасних частин для кущоріза  для наведення належного санітарного стану на території села, благоустрою сільського  цвинтаря,  дизельного палива для вивезення твердих побутових відходів, , для придбання фарби на впорядкування пам’ятників та обеліску, придбання вінків та квітів  для їх покладання в визначні дати:

  - для постійно проживаючих жителів села / повнолітніх/ по 30 грн. з кожного;

  - внесок установ та організацій села розташованих на підвідомчій території в коштах не обмежувати, але не менше 100 грн. з кожної.

2.        Встановити строк сплати до  1  серпня  2016 року.

Сільський голова                                                         С.П.Гульченко

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРЕДСТАВНИКІВ   ГРОМАДЯН  СЕЛА

Р І Ш Е Н Н Я

Від      29 березня 2016 р. №04

  Село  Легедзине 

Про розгляд ініціативного листа  про

об’єднання територіальної громади з

Вишнопільською  територіальною громадою

      Заслухавши інформацію сільського голови про розгляд ініціативного листа Вишнопільської  сільської ради  про об’єднання територіальних громад з центром в с.Легедзиному, конференція представників громадян села відмічає наступне.

      Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», в разі об’єднання територіальних громад  якість та доступність публічних послуг, що будуть надаватися  в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж ті, що до об’єднання надавались в районі.

     Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається село,  яке  має розвинуту інфраструктуру і,  як правило, розташоване найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

     Враховуючи  норми Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р.     № 214 щодо того, що  спроможна територіальна громада -  це територіальна громада сіл , які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно  забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури , конференція представників громадян села Легедзине

ВИРІШИЛА :

     1.В зв’язку з тим, що законодавством України не визначено порядок та шляхи виходу, в разі необхідності,  з об’єднаної територіальної громади, підходити до питання  про об’єднання територіальної громади з будь-якою іншою громадою дуже  виважено, вивчивши фінансову спроможність  об’єднаної територіальної громади.

      2. В зв’язку з тим, що Вишнопільська  сільська рада не надала   фінансові розрахунки щодо можливості  розміщення та фінансування   за рахунок сільського  бюджету об’єднаної громади  установ та закладів з надання публічних послуг , вказаних   в Методиці  формування спроможної  територіальної громади ,(  в тому числі  дошкільних навчальних закладів;    

закладів культури;  фельдшерсько-акушерських пунктів; поліклініки;

лікарні ;  станції  швидкої допомоги;  органів правоохоронної діяльності;  

 реєстрації актів цивільного стану та  речових  прав;           пенсійного забезпечення;  соціального захисту;  пожежної безпеки;  казначейського обслуговування;  комунального підприємства з надання послуг водопостачання та вивезення сміття і  побутових відходів), повернутись для остаточного вирішення питання про об’єднання територіальних громад після проведення  фінансових розрахунків обсягу  доходів  спроможної територіальної громади.

    3. Утворити  робочу групу для вивчення фінансової  спроможності надання всіх публічних послуг  об’єднаної територіальної громади  на рівні не нижчому , ніж ті, що до об’єднання надавались в районі, у складі :

1.Сесь Ніна Василівна

2. Гульченко Сергій Петрович

3.Сокальська Оксана Миколаївна

4. Ковальова Людмила Станіславівна

5.Федоров Максим Борисович

6.Марківська Оксана Миколаївна

7.Чабанюк Владислав Васильович

Сільський голова                                                                          С.Гульченко

 

 

ЛЕГЕДЗИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРЕДСТАВНИКІВ   ГРОМАДЯН  СЕЛА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від      29 березня 2016 р.                   №05

  Село  Легедзине 

Про розгляд пропозиції  про

об’єднання територіальної громади з

Тальянківською територіальною громадою

      Заслухавши інформацію сільського голови про розгляд пропозиції Тальянкфівської сільської ради  про об’єднання територіальних громад з центром в с.Тальянках, конференція представників громадян села відмічає наступне.

      Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», в разі об’єднання територіальних громад  якість та доступність публічних послуг, що будуть надаватися  в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж ті, що до об’єднання надавались в районі.

     Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається село,  яке  має розвинуту інфраструктуру і,  як правило, розташоване найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

     Враховуючи  норми Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р.     № 214 щодо того, що  спроможна територіальна громада -  це територіальна громада сіл , які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно  забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури , конференція представників громадян села Легедзине

ВИРІШИЛА :

     1.В зв’язку з тим, що законодавством України не визначено порядок та шляхи виходу, в разі необхідності,  з об’єднаної територіальної громади, підходити до питання  про об’єднання територіальної громади з будь-якою іншою громадою дуже  виважено, вивчивши фінансову спроможність  об’єднаної територіальної громади.

       2. Вважати не доцільним об’єднання з  Тальянківською територіальною  громадою  з центром в с.Тальянках, в зв’язку з тим, що Тальянківська сільська рада не надала   фінансові розрахунки щодо можливості  розміщення в потенційному центрі об’єднаної громади  та фінансування  за рахунок сільського  бюджету , в тому числі :

- дошкільних навчальних закладів;

- закладів культури;     

- фельдшерсько-акушерських пунктів;   

- поліклініки;

- лікарні ;   

- станції  швидкої допомоги;         

- органів правоохоронної діяльності;     

- реєстрації актів цивільного стану та  речових  прав;        

- пенсійного забезпечення;   

- соціального захисту; 

- пожежної безпеки;    

- казначейського обслуговування;

- комунального підприємства з надання послуг водопостачання та вивезення сміття і  побутових відходів.     

Сільський голова                                                                       С.Гульченко